Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युत: ।
प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान् सात्वतां पति: ॥ ३४ ॥

Text

Verš

āgamiṣyaty adīrgheṇa
kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
āgamiṣyaty adīrgheṇa
kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror
bhagavān sātvatāṁ patiḥ

Synonyms

Synonyma

āgamiṣyati — He will return; adīrgheṇa — not long; kālena — in time; vrajam — to Vraja; acyutaḥ — Kṛṣṇa, the infallible one; priyam — satisfaction; vidhāsyate — He will give; pitroḥ — to His parents; bhagavān — the Supreme Lord; sātvatām — of the devotees; patiḥ — master and protector.

āgamiṣyati — vrátí se; adīrgheṇa — nedlouhou; kālena — za dobu; vrajam — do Vraji; acyutaḥ — Kṛṣṇa, neklesající Pán; priyam — potĕšení; vidhāsyate — dá; pitroḥ — svým rodičům; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvatām — oddaných; patiḥ — vládce a ochránce.

Translation

Překlad

Infallible Kṛṣṇa, the Lord of the devotees, will soon return to Vraja to satisfy His parents.

Neklesající Kṛṣṇa, Pán oddaných, se brzy vrátí do Vraji, aby potĕšil své rodiče.

Purport

Význam

Here Uddhava begins to deliver Lord Kṛṣṇa’s message.

Zde Uddhava začíná předávat poselství Pána Kṛṣṇy.