Skip to main content

Text 49

Sloka 49

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
राजयोषित आश्वास्य भगवाँल्लोकभावन: । यामाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत् ॥ ४९ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
rāja-yoṣita āśvāsya
bhagavāḻ loka-bhāvanaḥ
yām āhur laukikīṁ saṁsthāṁ
hatānāṁ samakārayat
śrī-śuka uvāca
rāja-yoṣita āśvāsya
bhagavāḻ loka-bhāvanaḥ
yām āhur laukikīṁ saṁsthāṁ
hatānāṁ samakārayat

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; rāja — of the King (and his brothers); yoṣitaḥ — the wives; āśvāsya — consoling; bhagavān — the Supreme Lord; loka — of all the worlds; bhāvanaḥ — the sustainer; yām — which; āhuḥ — they (Vedic authorities) enjoin; laukikīm saṁsthām — funeral rites; hatānām — for the deceased; samakārayat — He arranged to be performed.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; rāja — krále (a jeho bratrů); yoṣitaḥ — manželky; āśvāsya — poté, co utĕšil; bhagavān — Nejvyšší Pán; loka — všech svĕtů; bhāvanaḥ — udržovatel; yām — které; āhuḥ — přikazují (védské autority); laukikīm saṁsthām — pohřební obřady; hatānām — pro zemřelé; samakārayat — nechal vykonat.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: After consoling the royal ladies, Lord Kṛṣṇa, sustainer of all the worlds, arranged for the prescribed funeral rites to be performed.

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Pán Kṛṣṇa, udržovatel všech svĕtů, utĕšil královské ženy, nechal vykonat předepsané pohřební obřady.