Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

स श्येनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ । भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्यबाधत ॥ २१ ॥

Text

Verš

sa śyena-vega utpatya
muṣṭī-kṛtya karāv ubhau
bhagavantaṁ vāsudevaṁ
kruddho vakṣasy abādhata
sa śyena-vega utpatya
muṣṭī-kṛtya karāv ubhau
bhagavantaṁ vāsudevaṁ
kruddho vakṣasy abādhata

Synonyms

Synonyma

saḥ — he, Cāṇūra; śyena — of a hawk; vegaḥ — with the speed; utpatya — falling upon Him; muṣṭī — into fists; kṛtya — making; karau — his hands; ubhau — both; bhagavantam — the Supreme Lord; vāsudevam — Kṛṣṇa; kruddhaḥ — angry; vakṣasi — upon His chest; abādhata — struck.

saḥ — on, Cāṇūra; śyena — sokola; vegaḥ — rychlostí; utpatya — poté, co se na Nĕho vrhl; muṣṭī — v pĕsti; kṛtya — poté, co zatnul; karau — ruce; ubhau — obĕ; bhagavantam — Nejvyššího Pána; vāsudevam — Kṛṣṇu; kruddhaḥ — rozzuřený; vakṣasi — do hrudi; abādhata — udeřil.

Translation

Překlad

Furious, Cāṇūra attacked Lord Vāsudeva with the speed of a hawk and struck His chest with both fists.

Rozzuřený Cāṇūra napadl Pána Vāsudevu rychlostí sokola a obĕma pĕstmi Ho udeřil do hrudi.

Purport

Význam

It appears that Cāṇūra, realizing he was being defeated, became furious and made a final attempt to defeat Lord Kṛṣṇa. The demon certainly had the spirit of a good fighter, but if he hoped for victory, he was certainly in the wrong place at the wrong time with the wrong person.

Cāṇūra si zjevnĕ uvĕdomil, že prohrává, a tak se rozzuřil a podnikl poslední pokus Pána Kṛṣṇu porazit. Démonovi rozhodnĕ nechybĕl bojový duch, ale pokud doufal ve vítĕzství, byl zkrátka na nevhodném místĕ v nevhodnou dobu s nevhodnou osobou.