Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

स धावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थित: । तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोऽहनत्क्षितिम् ॥ ११ ॥

Text

Verš

sa dhāvan kṛīdayā bhūmau
patitvā sahasotthitaḥ
tam matvā patitaṁ kruddho
dantābhyāṁ so ’hanat kṣitim
sa dhāvan kṛīdayā bhūmau
patitvā sahasotthitaḥ
tam matvā patitaṁ kruddho
dantābhyāṁ so ’hanat kṣitim

Synonyms

Synonyma

saḥ — He; dhāvan — running; krīḍayā — playfully; bhūmau — on the ground; patitvā — falling; sahasā — suddenly; utthitaḥ — getting up; tam — Him; matvā — thinking; patitam — fallen; kruddhaḥ — angry; dantābhyām — with his tusks; saḥ — he, Kuvalayāpīḍa; ahanat — struck; kṣitim — the earth.

saḥ — On; dhāvan — bĕžící; krīḍayā — pro zábavu; bhūmau — na zem; patitvā — poté, co spadl; sahasā — náhle; utthitaḥ — vstalý; tam — Jeho; matvā — považující; patitam — za spadlého; kruddhaḥ — zuřící; dantābhyām — kly; saḥ — on, Kuvalayāpīḍa; ahanat — vrážel; kṣitim — do zemĕ.

Translation

Překlad

As Kṛṣṇa dodged about, He playfully fell on the ground and quickly got up again. The raging elephant, thinking Kṛṣṇa was down, tried to gore Him with his tusks but struck the earth instead.

Jak se Kṛṣṇa uhýbal, pro zábavu upadl na zem a pak zase rychle vstal. Zuřící slon si myslel, že Kṛṣṇa ještĕ leží, a pokusil se Ho ubodat kly, ale místo toho jen bodal do zemĕ.