Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

कंस: परिवृतोऽमात्यै राजमञ्च उपाविशत् । मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता ॥ ३५ ॥

Text

Verš

kaṁsaḥ parivṛto ’mātyai
rāja-mañca upāviśat
maṇḍaleśvara-madhya-stho
hṛdayena vidūyatā
kaṁsaḥ parivṛto ’mātyai
rāja-mañca upāviśat
maṇḍaleśvara-madhya-stho
hṛdayena vidūyatā

Synonyms

Synonyma

kaṁsaḥ — Kaṁsa; parivṛtaḥ — surrounded; amātyaiḥ — by his ministers; rāja-mañce — on the King’s platform; upāviśati — sat; maṇḍala-īśvara — of secondary rulers of various regions; madhya — in the midst; sthaḥ — situated; hṛdayena — with his heart; vidūyatā — trembling.

kaṁsaḥ — Kaṁsa; parivṛtaḥ — obklopený; amātyaiḥ — svými ministry; rāja-mañce — na královské pódium; upāviśati — usedl; maṇḍala-īśvara — druhořadých vládců různých krajů; madhya — uprostřed; sthaḥ — nacházející se; hṛdayena — se srdcem; vidūyatā — rozechvĕlým.

Translation

Překlad

Surrounded by his ministers, Kaṁsa took his seat on the imperial dais. But even as he sat amidst his various provincial rulers, his heart trembled.

Kaṁsa usedl na královské pódium obklopený svými ministry. I když však sedĕl uprostřed svých různých provinčních panovníků, jeho srdce se třáslo.