Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसु: सुताम् ।
अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृद: ॥ ८ ॥

Text

Verš

tāṁ gṛhītvā caraṇayor
jāta-mātrāṁ svasuḥ sutām
apothayac chilā-pṛṣṭhe
svārthonmūlita-sauhṛdaḥ
tāṁ gṛhītvā caraṇayor
jāta-mātrāṁ svasuḥ sutām
apothayac chilā-pṛṣṭhe
svārthonmūlita-sauhṛdaḥ

Synonyms

Synonyma

tām — the child; gṛhītvā — taking by force; caraṇayoḥ — by the two legs; jāta-mātrām — the newborn child; svasuḥ — of his sister; sutām — the daughter; apothayat — smashed; śilā-pṛṣṭhe — on the surface of a stone; sva-artha-unmūlita — uprooted because of intense selfishness; sauhṛdaḥ — all friendship or family relationships.

tām — dítě; gṛhītvā — poté, co chytil; caraṇayoḥ — za nohy; jāta-mātrām — novorozeně; svasuḥ — své sestry; sutām — dceru; apothayat — mrštil; śilā-pṛṣṭhe — o kamenný povrch; sva-artha-unmūlita — přetrhané nesmírným sobectvím; sauhṛdaḥ — veškeré přátelství či rodinné vztahy.

Translation

Překlad

Having uprooted all relationships with his sister because of intense selfishness, Kaṁsa, who was sitting on his knees, grasped the newborn child by the legs and tried to dash her against the surface of a stone.

Kaṁsa již svým nesmírným sobectvím zpřetrhal všechny vztahy se svou sestrou. Vkleče uchopil novorozené dítě za nohy a pokusil se jím mrštit o kamenný povrch.