Skip to main content

Text 44

Sloka 44

Devanagari

Dévanágarí

सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् ।
कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत् ॥ ४४ ॥

Text

Verš

sandiśya sādhu-lokasya
kadane kadana-priyān
kāma-rūpa-dharān dikṣu
dānavān gṛham āviśat
sandiśya sādhu-lokasya
kadane kadana-priyān
kāma-rūpa-dharān dikṣu
dānavān gṛham āviśat

Synonyms

Synonyma

sandiśya — after giving permission; sādhu-lokasya — of the saintly persons; kadane — in persecution; kadana-priyān — to the demons, who were very expert at persecuting others; kāma-rūpa-dharān — who could assume any form, according to their own desire; dikṣu — in all directions; dānavān — to the demons; gṛham āviśat — Kaṁsa entered his own palace.

sandiśya — poté, co dal svolení; sādhu-lokasya — světců; kadane — k pronásledování; kadana-priyān — démonům zkušeným v pronásledování druhých; kāma-rūpa-dharān — kteří mohli přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání; dikṣu — do všech stran; dānavān — démonům; gṛham āviśat — Kaṁsa vstoupil do svého paláce.

Translation

Překlad

These demons, the followers of Kaṁsa, were expert at persecuting others, especially the Vaiṣṇavas, and could assume any form they desired. After giving these demons permission to go everywhere and persecute the saintly persons, Kaṁsa entered his palace.

Tito démoni, Kaṁsovi následovníci, byli zkušení v pronásledování druhých, zvláště vaiṣṇavů, a mohli přijmout jakoukoliv podobu, kterou si přáli. Kaṁsa jim dal svolení, aby šli všude a potírali světce, a poté vstoupil do svého paláce.