Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

किं क्षेमशूरैर्विबुधैरसंयुगविकत्थनै: ।
रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा ।
किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥ ३६ ॥

Text

Verš

kiṁ kṣema-śūrair vibudhair
asaṁyuga-vikatthanaiḥ
raho-juṣā kiṁ hariṇā
śambhunā vā vanaukasā
kim indreṇālpa-vīryeṇa
brahmaṇā vā tapasyatā
kiṁ kṣema-śūrair vibudhair
asaṁyuga-vikatthanaiḥ
raho-juṣā kiṁ hariṇā
śambhunā vā vanaukasā
kim indreṇālpa-vīryeṇa
brahmaṇā vā tapasyatā

Synonyms

Synonyma

kim — what is there to fear; kṣema — in a place where there is a scarcity of the ability to fight; śūraiḥ — by the demigods; vibudhaiḥ — by such powerful persons; asaṁyuga-vikatthanaiḥ — by boasting and talking uselessly, away from the fighting; rahaḥ-juṣā — who is living in a solitary place within the core of the heart; kim hariṇā — what is the fear from Lord Viṣṇu; śambhunā — (and what is the fear) from Lord Śiva; — either; vana-okasā — who is living in the forest; kim indreṇa — what is the fear from Indra; alpa-vīryeṇa — he is not at all powerful (having no power to fight with you); brahmaṇā — and what is the fear from Brahmā; — either; tapasyatā — who is always engaged in meditation.

kim — čeho se bát; kṣema — tam, kde chybí schopnost bojovat; śūraiḥ — od polobohů; vibudhaiḥ — od tak mocných osob; asaṁyuga-vikatthanaiḥ — kteří se jen chlubí a zbytečně mluví, když se nebojuje; rahaḥ-juṣā — který žije v ústraní v srdci; kim hariṇā — čeho se bát od Pána Viṣṇua; śambhunā — (a čeho se bát) od Pána Śivy; — také; vana-okasā — který žije v lese; kim indreṇa — čeho se bát od Indry; alpa-vīryeṇa — ten není vůbec mocný (jelikož nemá sílu s tebou bojovat); brahmaṇā — a čeho se bát od Brahmy; — nebo; tapasyatā — který je stále pohroužený v meditaci.

Translation

Překlad

The demigods boast uselessly while away from the battlefield. Only where there is no fighting can they show their prowess. Therefore, from such demigods we have nothing to fear. As for Lord Viṣṇu, He is in seclusion in the core of the hearts of the yogīs. As for Lord Śiva, he has gone to the forest. And as for Lord Brahmā, he is always engaged in austerities and meditation. The other demigods, headed by Indra, are devoid of prowess. Therefore you have nothing to fear.

“Polobozi se jen zbytečně chvástají, a přitom nestojí na bojišti. Svou udatnost dovedou předvádět jen tam, kde se nebojuje. Od nich se tedy nemáme čeho bát. Co se týče Pána Viṣṇua, ten žije v ústraní v srdcích yogīnů. Pán Śiva zase odešel do lesa a Pán Brahmā je neustále pohroužen v askezi a meditaci. Ostatní polobozi v čele s Indrou nemají žádnou sílu. Proto se nemáš čeho bát.”

Purport

Význam

Kaṁsa’s ministers told Kaṁsa that all the exalted demigods had fled in fear of him. One had gone to the forest, one to the core of the heart, and one to engage in tapasya. “Thus you can be free from all fear of the demigods,” they said. “Just prepare to fight.”

Ministři Kaṁsovi řekli, že všichni vznešení polobozi ze strachu před ním utekli. Jeden se uchýlil do lesa, jeden do nitra srdce a další provádí tapasyu. “Z polobohů tedy nemusíš mít strach,” řekli. “Jen se připrav k boji.”