Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

अनार्द्रधीरेष समास्थितो रथं
तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदा: ।
गोपा अनोभि: स्थविरैरुपेक्षितं
दैवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते ॥ २७ ॥

Text

Verš

anārdra-dhīr eṣa samāsthito rathaṁ
tam anv amī ca tvarayanti durmadāḥ
gopā anobhiḥ sthavirair upekṣitaṁ
daivaṁ ca no ’dya pratikūlam īhate
anārdra-dhīr eṣa samāsthito rathaṁ
tam anv amī ca tvarayanti durmadāḥ
gopā anobhiḥ sthavirair upekṣitaṁ
daivaṁ ca no ’dya pratikūlam īhate

Synonyms

Synonyma

anārdra-dhīḥ — hard-hearted; eṣaḥ — this (Kṛṣṇa); samāsthitaḥ — having mounted; ratham — the chariot; tam — Him; anu — following; amī — these; ca — and; tvarayanti — hurry; durmadāḥ — befooled; gopāḥ — cowherds; anobhiḥ — in their bullock carts; sthaviraiḥ — by the elders; upekṣitam — disregarded; daivam — fate; ca — and; naḥ — with us; adya — today; pratikūlam — unfavorably; īhate — is acting.

anārdra-dhīḥ — s tvrdým srdcem; eṣaḥ — tento (Kṛṣṇa); samāsthitaḥ — poté, co nastoupil; ratham — do kočáru; tam — Jeho; anu — následující; amī — tito; ca — a; tvarayanti — spĕchají; durmadāḥ — ošálení; gopāḥ — pastevci; anobhiḥ — na svých volských povozech; sthaviraiḥ — staršími; upekṣitam — přehlížený; daivam — osud; ca — a; naḥ — s námi; adya — dnes; pratikūlam — nepříznivĕ; īhate — jedná.

Translation

Překlad

Hard-hearted Kṛṣṇa has already mounted the chariot, and now the foolish cowherds are hurrying after Him in their bullock carts. Even the elders are saying nothing to stop Him. Today fate is working against us.

Kṛṣṇa s tvrdým srdcem již nastoupil do kočáru a pošetilí pastevci teď za Ním spĕchají ve svých volských povozech. Ani stařešinové neříkají nic, aby Ho zastavili. Osud dnes jedná proti nám.

Purport

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī reveals what the gopīs thought: “These foolish cowherd men and elders are not even trying to stop Kṛṣṇa. Don’t they realize they are committing suicide? They are helping Kṛṣṇa go to Mathurā, but they will have to come back to Vṛndāvana and will certainly die in His absence. The whole world has become nonsensical.”

Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjevuje, co si gopī myslely: „Tito pošetilí pastevci a stařešinové se ani nesnaží Kṛṣṇu zastavit. Neuvĕdomují si snad, že páchají sebevraždu? Pomáhají Kṛṣṇovi odjet do Mathury, ale sami se budou muset vrátit do Vṛndāvanu a v Jeho nepřítomnosti jistĕ zemřou. Celý svĕt ztrácí smysl.“