Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

पप्रच्छ सत्कृतं नन्द: कथं स्थ निरनुग्रहे ।
कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावय: ॥ ४१ ॥

Text

Verš

papraccha sat-kṛtaṁ nandaḥ
kathaṁ stha niranugrahe
kaṁse jīvati dāśārha
sauna-pālā ivāvayaḥ
papraccha sat-kṛtaṁ nandaḥ
kathaṁ stha niranugrahe
kaṁse jīvati dāśārha
sauna-pālā ivāvayaḥ

Synonyms

Synonyma

papraccha — asked; sat-kṛtam — who had been honored; nandaḥ — Nanda Mahārāja; katham — how; stha — you are living; niranugrahe — the merciless; kaṁse — Kaṁsa; jīvati — while he is alive; dāśārha — O descendant of Daśārha; sauna — an animal slaughterer; pālāḥ — whose keeper; iva — just like; avayaḥ — sheep.

papraccha — zeptal se; sat-kṛtam — který byl poctĕn; nandaḥ — Nanda Mahārāja; katham — jak; stha — žijete; niranugrahe — nemilosrdný; kaṁse — Kaṁsa; jīvati — zatímco je naživu; dāśārha — ó potomku Daśārhy; sauna — řezník; pālāḥ — jejichž ochránce; iva — přesnĕ jako; avayaḥ — ovce.

Translation

Překlad

Nanda Mahārāja asked Akrūra: O descendant of Daśārha, how are all of you maintaining yourselves while that merciless Kaṁsa remains alive? You are just like sheep under the care of a butcher.

Nanda Mahārāja se Akrūry zeptal: Ó potomku Daśārhy, jak všichni žijete, když je pořád ještĕ naživu ten nemilosrdný Kaṁsa? Jste jako ovce v péči řezníka.