Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

लब्ध्वाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलिं
मां वक्ष्यतेऽक्रूर ततेत्युरुश्रवा: ।
तदा वयं जन्मभृतो महीयसा
नैवाद‍ृतो यो धिगमुष्य जन्म तत् ॥ २१ ॥

Text

Verš

labdhvāṅga-saṅgam praṇatam kṛtāñjaliṁ
māṁ vakṣyate ’krūra tatety uruśravāḥ
tadā vayaṁ janma-bhṛto mahīyasā
naivādṛto yo dhig amuṣya janma tat
labdhvāṅga-saṅgam praṇatam kṛtāñjaliṁ
māṁ vakṣyate ’krūra tatety uruśravāḥ
tadā vayaṁ janma-bhṛto mahīyasā
naivādṛto yo dhig amuṣya janma tat

Synonyms

Synonyma

labdhvā — having achieved; aṅga-saṅgam — physical contact; praṇatam — who am standing with head bowed; kṛta-añjalim — with palms joined together in supplication; mām — to me; vakṣyate — He will speak; akrūra — O Akrūra; tata — My dear relative; iti — in such words; uruśravāḥ — Lord Kṛṣṇa, whose fame is vast; tadā — then; vayam — we; janma-bhṛtaḥ — our birth becoming successful; mahīyasā — by the greatest of all persons; na — not; eva — indeed; ādṛtaḥ — honored; yaḥ — who; dhik — to be pitied; amuṣya — his; janma — birth; tat — that.

labdhvā — až dosáhnu; aṅga-saṅgam — fyzického doteku; praṇatam — stojícímu se sklonĕnou hlavou; kṛta-añjalim — s rukama sepjatýma k prosebné modlitbĕ; mām — ke mnĕ; vakṣyate — promluví; akrūra — ó Akrūro; tata — Můj milý příbuzný; iti — tĕmito slovy; uruśravāḥ — Pán Kṛṣṇa, jehož sláva je nesmírná; tadā — tehdy; vayam — my; janma-bhṛtaḥ — naše zrození se stane úspĕšným; mahīyasā — tou nejvznešenĕjší ze všech osob; na — ne; eva — vskutku; ādṛtaḥ — poctĕný; yaḥ — kdo; dhik — politováníhodné; amuṣya — jeho; janma — zrození; tat — to.

Translation

Překlad

Having been embraced by the all-famous Lord Kṛṣṇa, I will humbly stand before Him with bowed head and joined palms, and He will address me, “My dear Akrūra.” At that very moment my life’s purpose will be fulfilled. Indeed, the life of anyone whom the Supreme Personality fails to recognize is simply pitiable.

Poté, co mĕ dokonale slavný Pán Kṛṣṇa obejme, budu před Ním pokornĕ stát se sklonĕnou hlavou a sepjatýma rukama a On mĕ osloví: „Můj milý Akrūro.“ Právĕ v tom okamžiku se naplní smysl mého života. Politováníhodný je život každého, koho neuzná Nejvyšší Osobnost.