Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

तद्देहत: कर्कटिकाफलोपमाद्
व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुज: ।
अविस्मितोऽयत्नहतारिक: सुरै:
प्रसूनवर्षैर्वर्षद्‌भिरीडित: ॥ ८ ॥

Text

Verš

tad-dehataḥ karkaṭikā-phalopamād
vyasor apākṛṣya bhujaṁ mahā-bhujaḥ
avismito ’yatna-hatārikaḥ suraiḥ
prasūna-varṣair varṣadbhir īḍitaḥ
tad-dehataḥ karkaṭikā-phalopamād
vyasor apākṛṣya bhujaṁ mahā-bhujaḥ
avismito ’yatna-hatārikaḥ suraiḥ
prasūna-varṣair varṣadbhir īḍitaḥ

Synonyms

Synonyma

tat-dehataḥ — from Keśī’s body; karkaṭikā-phala — a karkaṭikā fruit; upamāt — which resembled; vyasoḥ — from which the vital airs had departed; apākṛṣya — withdrawing; bhujam — His arm; mahā-bhujaḥ — the mighty-armed Lord; avismitaḥ — without undue pride; ayatna — without effort; hata — having killed; arikaḥ — His enemy; suraiḥ — by the demigods; prasūna — of flowers; varṣaiḥ — with downpours; varṣadbhiḥ — who were raining upon Him; īḍitaḥ — worshiped.

tat-dehataḥ — z Keśīho tĕla; karkaṭikā-phala — plodu karkaṭikā; upamāt — které se podobalo; vyasoḥ — které opustily životní vzduchy; apākṛṣya — poté, co vytáhl; bhujam — svou paži; mahā-bhujaḥ — Pán mocných paží; avismitaḥ — bez nemístné pýchy; ayatna — bez námahy; hata — když zabil; arikaḥ — nepřítele; suraiḥ — polobohy; prasūna — kvĕtů; varṣaiḥ — sprškami; varṣadbhiḥ — kteří Ho zasypávali; īḍitaḥ — uctívaný.

Translation

Překlad

The mighty-armed Kṛṣṇa withdrew His arm from Keśī’s body, which now appeared like a long karkaṭikā fruit. Without the least display of pride at having so effortlessly killed His enemy, the Lord accepted the demigods’ worship in the form of flowers rained down from above.

Kṛṣṇa s mocnými pažemi vytáhl svou ruku z Keśīho tĕla, které se nyní podobalo dlouhému plodu karkaṭikā. Pán bez sebemenšího projevu pýchy na to, že tak snadno zabil svého nepřítele, přijal uctívání od polobohů v podobĕ kvĕtů, které na Nĕho shůry shazovali.