Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

श्रीअक्रूर उवाच
राजन् मनीषितं सध्र्यक् तव स्वावद्यमार्जनम् ।
सिद्ध्यसिद्ध्यो: समं कुर्याद्दैवं हि फलसाधनम् ॥ ३८ ॥

Text

Verš

śrī-akrūra uvāca
rājan manīṣitaṁ sadhryak
tava svāvadya-mārjanam
siddhy-asiddhyoḥ samaṁ kuryād
daivaṁ hi phala-sādhanam
śrī-akrūra uvāca
rājan manīṣitaṁ sadhryak
tava svāvadya-mārjanam
siddhy-asiddhyoḥ samaṁ kuryād
daivaṁ hi phala-sādhanam

Synonyms

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra said; rājan — O King; manīṣitam — the thinking; sadhryak — perfect; tava — your; sva — your own; avadya — misfortune; mārjanam — which will wash away; siddhi-asiddhyoḥ — in both success and failure; samam — equal; kuryāt — one should act; daivam — destiny; hi — after all; phala — the fruit, result; sādhanam — the cause of achieving.

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra pravil; rājan — ó králi; manīṣitam — myšlení; sadhryak — dokonalé; tava — tvoje; sva — tvé vlastní; avadya — neštĕstí; mārjanam — které smyje; siddhi-asiddhyoḥ — v úspĕchu i v neúspĕchu; samam — vyrovnaný; kuryāt — mĕl by človĕk jednat; daivam — osud; hi — koneckonců; phala — plodu, výsledku; sādhanam — příčina dosažení.

Translation

Překlad

Śrī Akrūra said: O King, you have expertly devised a process to free yourself of misfortune. Still, one should be equal in success and failure, since it is certainly destiny that produces the results of one’s work.

Śrī Akrūra pravil: Ó králi, zkušenĕ jsi vymyslel, jak se vyhnout svému neštĕstí. Ale přesto, človĕk by mĕl být vyrovnaný v úspĕchu i v neúspĕchu, protože je to zajisté osud, co vytváří výsledky jeho jednání.