Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

तमपृच्छद् धृषीकेश: प्रणतं समवस्थितम् ।
दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम् ॥ १० ॥

Text

Verš

tam apṛcchad dhṛṣīkeśaḥ
praṇataṁ samavasthitam
dīpyamānena vapuṣā
puruṣaṁ hema-mālinam
tam apṛcchad dhṛṣīkeśaḥ
praṇataṁ samavasthitam
dīpyamānena vapuṣā
puruṣaṁ hema-mālinam

Synonyms

Synonyma

tam — from him; apṛcchat — inquired; hṛṣīkeśaḥ — the Supreme Lord Hṛṣīkeśa; praṇatam — who was offering obeisances; samavasthitam — standing before Him; dīpyamānena — brilliantly shining; vapuṣā — with his body; puruṣam — the personality; hema — golden; mālinam — wearing necklaces.

tam — jí; apṛcchat — zeptal se; hṛṣīkeśaḥ — Nejvyšší Pán Hṛṣīkeśa; praṇatam — která se klanĕla; samavasthitam — stojící před Ním; dīpyamānena — pronikavĕ zářícím; vapuṣā — s tĕlem; puruṣam — osobnosti; hema — zlaté; mālinam — mající náhrdelníky.

Translation

Překlad

The Supreme Lord Hṛṣīkeśa then questioned this personality, who was standing before Him with his head bowed, his brilliantly effulgent body bedecked with golden necklaces.

Nejvyšší Pán Hṛṣīkeśa se potom zeptal této osobnosti, která před ním stála se sklonĕnou hlavou a pronikavĕ zářícím tĕlem, ozdobeným zlatými náhrdelníky.

Purport

Význam

The demigod was about to speak, and Lord Kṛṣṇa wanted to focus everyone’s attention on his words. Therefore He personally inquired from the worshipable Vidyādhara, who was standing before Him with his head bowed.

Polobůh se chystal promluvit a Pán Kṛṣṇa chtĕl, aby se všichni na jeho slova soustředili. Proto se uctívaného Vidyādhary, který před Ním stál se sklonĕnou hlavou, sám zeptal.