Skip to main content

Texts 11-12

Sloka 11-12

Devanagari

Dévanágarí

ता: समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभु: ।
विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम् ॥ ११ ॥
शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातम: शिवम् ।
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

tāḥ samādāya kālindyā
nirviśya pulinaṁ vibhuḥ
vikasat-kunda-mandāra
surabhy-anila-ṣaṭpadam
tāḥ samādāya kālindyā
nirviśya pulinaṁ vibhuḥ
vikasat-kunda-mandāra
surabhy-anila-ṣaṭpadam
śarac-candrāṁśu-sandoha-
dhvasta-doṣā-tamaḥ śivam
kṛṣṇāyā hasta-taralā
cita-komala-vālukam
śarac-candrāṁśu-sandoha-
dhvasta-doṣā-tamaḥ śivam
kṛṣṇāyā hasta-taralā
cita-komala-vālukam

Synonyms

Synonyma

tāḥ — those gopīs; samādāya — taking; kālindyāḥ — of the Yamunā; nirviśya — entering upon; pulinam — the bank; vibhuḥ — the almighty Supreme Lord; vikasat — blooming; kunda-mandāra — of kunda and mandāra flowers; surabhi — fragrant; anila — with the breeze; sat-padam — with bees; śarat — autumnal; candra — of the moon; aṁśu — of the rays; sandoha — by the abundance; dhvasta — dispelled; doṣā — of the night; tamaḥ — the darkness; śivam — auspicious; kṛṣṇāyāḥ — of the river Yamunā; hasta — like hands; tarala — by her waves; ācita — collected; komala — soft; vālukam — sand.

tāḥ — ty gopī; samādāya — když vzal; kālindyāḥ — Yamuny; nirviśya — když přišel; pulinam — na břeh; vibhuḥ — všemohoucí Nejvyšší Pán; vikasat — kvetoucích; kunda-mandāra — kvĕtů kunda a mandāra; surabhi — vonícím; anila — s vánkem; sat-padam — se včelami; śarat — podzimního; candra — mĕsíce; aṁśu — paprsků; sandoha — hojností; dhvasta — rozptýlená; doṣā — noci; tamaḥ — temnota; śivam — příznivý; kṛṣṇāyāḥ — řeky Yamuny; hasta — jakoby rukama; tarala — jejími vlnami; ācita — nahromadĕný; komala — jemný; vālukam — písek.

Translation

Překlad

The almighty Lord then took the gopīs with Him to the bank of the Kālindī, who with the hands of her waves had scattered piles of soft sand upon the shore. In that auspicious place the breeze, bearing the fragrance of blooming kunda and mandāra flowers, attracted many bees, and the abundant rays of the autumn moon dispelled the darkness of night.

Všemohoucí Pán pak vzal gopī s sebou na břeh Kālindī, jež rukama svých vln nakupila na břehu hromady jemného písku. Na tom příznivém místĕ nesl vánek vůni rozvitých kvĕtů kunda a mandāra, která přitahovala mnoho včel, a hojné paprsky podzimního mĕsíce rozptylovaly temnotu noci.