Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

जगु: किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवु: सिद्धचारणा: ।
विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभि: समं मुदा ॥ ६ ॥

Text

Verš

jaguḥ kinnara-gandharvās
tuṣṭuvuḥ siddha-cāraṇāḥ
vidyādharyaś ca nanṛtur
apsarobhiḥ samaṁ mudā
jaguḥ kinnara-gandharvās
tuṣṭuvuḥ siddha-cāraṇāḥ
vidyādharyaś ca nanṛtur
apsarobhiḥ samaṁ mudā

Synonyms

Synonyma

jaguḥ — recited auspicious songs; kinnara-gandharvāḥ — the Kinnaras and Gandharvas, inhabitants of various planets in the heavenly planetary system; tuṣṭuvuḥ — offered their respective prayers; siddha-cāraṇāḥ — the Siddhas and Cāraṇas, other inhabitants of the heavenly planets; vidyādharyaḥ ca — and the Vidyādharīs, another group of inhabitants of the heavenly planets; nanṛtuḥ — danced in transcendental bliss; apsarobhiḥ — the Apsarās, beautiful dancers in the heavenly kingdom; samam — along with; mudā — in great jubilation.

jaguḥ — zpívali příznivé písně; kinnara-gandharvāḥ — Kinnarové a Gandharvové, obyvatelé různých planet v nebeském planetárním systému; tuṣṭuvuḥ — pronášeli uctivé modlitby; siddha-cāraṇāḥ — Siddhové a Cāraṇové, další obyvatelé nebeských planet; vidyādharyaḥ ca — a Vidyādharī, další skupina obyvatelek nebeských planet; nanṛtuḥ — tančily s transcendentální blažeností; apsarobhiḥ — Apsarami, krásnými tanečnicemi z nebeského království; samam — společně s; mudā — s velkou radostí.

Translation

Překlad

The Kinnaras and Gandharvas began to sing auspicious songs, the Siddhas and Cāraṇas offered auspicious prayers, and the Vidyādharīs, along with the Apsarās, began to dance in jubilation.

Kinnarové a Gandharvové začali zpívat příznivé písně, Siddhové a Cāraṇové pronášeli příznivé modlitby a Vidyādharī začaly společně s Apsarami radostně tančit.