Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारीणाम् । इन्द्र: प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत ॥ २ ॥

Text

Verš

gaṇaṁ sāṁvartakaṁ nāma
meghānāṁ cānta-kārīṇām
indraḥ pracodayat kruddho
vākyaṁ cāheśa-māny uta
gaṇaṁ sāṁvartakaṁ nāma
meghānāṁ cānta-kārīṇām
indraḥ pracodayat kruddho
vākyaṁ cāheśa-māny uta

Synonyms

Synonyma

gaṇam — the group; sāṁvartakam nāma — named Sāṁvartaka; meghānām — of clouds; ca — and; anta-kāriṇām — who effect the end of the universe; indraḥ — Indra; pracodayat — sent forth; kruddhaḥ — angry; vākyam — words; ca — and; āha — spoke; īśa-mānī — falsely thinking himself the supreme controller; uta — indeed.

gaṇam — skupinu; sāṁvartakam nāma — jménem Sāṁvartaka; meghānām — mraků; ca — a; anta-kāriṇām — které způsobují konec vesmíru; indraḥ — Indra; pracodayat — poslal; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; vākyam — slova; ca — a; āha — řekl; īśa-mānī — mylnĕ se považující za nejvyššího vládce; uta — jistĕ.

Translation

Překlad

Angry Indra sent forth the clouds of universal destruction, known as Sāṁvartaka. Imagining himself the supreme controller, he spoke as follows.

Rozhnĕvaný Indra poslal mraky zvané Sāṁvartaka, které uskutečňují zničení vesmíru. S představou, že on sám je nejvyšší vládce, pak promluvil.

Purport

Význam

The word īśa-mānī here is very significant. Indra arrogantly considered himself to be the Lord, and thus he exhibited the typical attitude of a conditioned soul. Many thinkers in the twentieth century have noted the exaggerated sense of individual prestige characteristic of our culture; indeed, writers have even coined the phrase “the me generation.” Everyone in this world is more or less guilty of the syndrome called īśa-māna, or proudly considering oneself the Lord.

Velmi důležité je zde slovo īśa-mānī. Indra se povýšenĕ považoval za Pána, a tak projevil postoj typický pro podmínĕnou duši. Mnozí myslitelé ve dvacátém století zaznamenali, jak se v naší kultuře stalo rozšířeným jevem pokládat se za nesmírnĕ významného. Spisovatelé dokonce zavedli pojem „sebestředná generace“. Každého v tomto svĕtĕ více či ménĕ poznamenává syndrom zvaný īśa-māna, což znamená, že pyšnĕ považuje sebe sama za Pána.