Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

अनांस्यनडुद्युक्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृता: । गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्य: सद्विजाशिष: ॥ ३४ ॥

Text

Verš

anāṁsy anaḍud-yuktāni
te cāruhya sv-alaṅkṛtāḥ
gopyaś ca kṛṣṇa-vīryāṇi
gāyantyaḥ sa-dvijāśiṣaḥ
anāṁsy anaḍud-yuktāni
te cāruhya sv-alaṅkṛtāḥ
gopyaś ca kṛṣṇa-vīryāṇi
gāyantyaḥ sa-dvijāśiṣaḥ

Synonyms

Synonyma

anāṁsi — wagons; anaḍut-yuktāni — yoked with oxen; te — they; ca — and; āruhya — riding; su-alaṅkṛtāḥ — nicely ornamented; gopyaḥ — the cowherd women; ca — and; kṛṣṇa-vīryāṇi — the glories of Lord Kṛṣṇa; gāyantyaḥ — singing; sa — together with; dvija — of the brāhmaṇas; āśiṣaḥ — the benedictions.

anāṁsi — povozech; anaḍut-yuktāni — zapřažených za voly; te — ony; ca — a; āruhya — jedoucí na; su-alaṅkṛtāḥ — krásnĕ ozdobené; gopyaḥ — ženy pastevců; ca — a; kṛṣṇa-vīryāṇi — slavné činy Pána Kṛṣṇy; gāyantyaḥ — opĕvující; sa — společnĕ s; dvijabrāhmaṇů; āśiṣaḥ — požehnáními.

Translation

Překlad

As the beautifully ornamented cowherd ladies followed along, riding on wagons drawn by oxen, they sang the glories of Lord Kṛṣṇa, and their songs mingled with the brāhmaṇas’ chanting of benedictions.

Krásnĕ ozdobené ženy pastevců jely na volských povozech a opĕvovaly slávu Pána Kṛṣṇy. Jejich písnĕ se mísily s požehnáními, která pronášeli brāhmaṇové.