Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Devanagari

Dévanágarí

खमशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकम् ।
सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् ॥ ४३ ॥

Text

Verš

kham aśobhata nirmeghaṁ
śarad-vimala-tārakam
sattva-yuktaṁ yathā cittaṁ
śabda-brahmārtha-darśanam
kham aśobhata nirmeghaṁ
śarad-vimala-tārakam
sattva-yuktaṁ yathā cittaṁ
śabda-brahmārtha-darśanam

Synonyms

Synonyma

kham — the sky; aśobhata — shone brilliantly; nirmegham — free from clouds; śarat — in the fall; vimala — clear; tārakam — and starry; sattva-yuktam — endowed with (spiritual) goodness; yathā — just as; cittam — the mind; śabda-brahma — of the Vedic scripture; artha — the purport; darśanam — which directly experiences.

kham — nebe; aśobhata — jasnĕ zářilo; nirmegham — bez mraků; śarat — na podzim; vimala — čisté; tārakam — a poseté hvĕzdami; sattva-yuktam — obdařená (duchovním) dobrem; yathā — jako; cittam — mysl; śabda-brahma — védských písem; artha — význam; darśanam — jež přímo vnímá.

Translation

Překlad

Free of clouds and filled with clearly visible stars, the autumn sky shone brilliantly, just like the spiritual consciousness of one who has directly experienced the purport of the Vedic scriptures.

Podzimní nebe, bez mraků a poseté jasnĕ viditelnými hvĕzdami, jasnĕ zářilo, tak jako září duchovní vĕdomí toho, kdo přímo vnímá význam védských písem.

Purport

Význam

The clear and starry autumn sky can also be compared to the pure heart of the devotee. The spiritual nature is always brilliant, clean and blissful, and this spiritual nature, called vaikuṇṭha, immediately satisfies all the desires of the soul. This is the secret of Kṛṣṇa consciousness.

Čisté podzimní nebe plné hvĕzd se dá také přirovnat k čistému srdci oddaného. Duchovní příroda je vždy jasná, čistá a blažená, a tato duchovní příroda zvaná vaikuṇṭha okamžitĕ uspokojuje všechny touhy duše. To je tajemství vĕdomí Kṛṣṇy.