Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
एवं वृन्दावनं श्रीमत् कृष्ण: प्रीतमना: पशून् ।
रेमे सञ्चारयन्नद्रे: सरिद्रोध:सु सानुग: ॥ ९ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ vṛndāvanaṁ śrīmat
kṛṣṇaḥ prīta-manāḥ paśūn
reme sañcārayann adreḥ
sarid-rodhaḥsu sānugaḥ
śrī-śuka uvāca
evaṁ vṛndāvanaṁ śrīmat
kṛṣṇaḥ prīta-manāḥ paśūn
reme sañcārayann adreḥ
sarid-rodhaḥsu sānugaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; evam — in this way; vṛndāvanam — with the forest of Vṛndāvana and its inhabitants; śrīmat — beautiful; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; prīta-manāḥ — being satisfied in His mind; paśūn — the animals; reme — He took pleasure; sañcārayan — making them graze; adreḥ — in the vicinity of the mountain; sarit — of the river; rodhaḥsu — upon the banks; sa-anugaḥ — together with His companions.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; vṛndāvanam — s lesem Vṛndāvanem a jeho obyvateli; śrīmat — nádherným; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prīta-manāḥ — v mysli spokojený; paśūn — zvířata; reme — s potĕšením; sañcārayan — pasoucí; adreḥ — v blízkosti kopce; sarit — řeky; rodhaḥsu — na březích; sa-anugaḥ — se svými společníky.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: Thus expressing His satisfaction with the beautiful forest of Vṛndāvana and its inhabitants, Lord Kṛṣṇa enjoyed tending the cows and other animals with His friends on the banks of the river Yamunā below Govardhana Hill.

Śukadeva Gosvāmī pravil: Takto Pán Kṛṣṇa vyjadřoval svou spokojenost s nádherným lesem Vṛndāvanem a jeho obyvateli, když se spolu se svými přáteli tĕšil z pastvy krav a dalších zvířat na březích řeky Yamuny pod kopcem Govardhanem.