Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

तयोस्तत् सुमहत् कर्म निशम्य विबुधादय: ।
मुमुचु: पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवु: ॥ ३९ ॥

Text

Verš

tayos tat su-mahat karma
niśamya vibudhādayaḥ
mumucuḥ puṣpa-varṣāṇi
cakrur vādyāni tuṣṭuvuḥ
tayos tat su-mahat karma
niśamya vibudhādayaḥ
mumucuḥ puṣpa-varṣāṇi
cakrur vādyāni tuṣṭuvuḥ

Synonyms

Synonyma

tayoḥ — of the two brothers; tat — that; su-mahat — very great; karma — act; niśamya — hearing of; vibudha-ādayaḥ — the demigods and other elevated living beings; mumucuḥ — they released; puṣpa-varṣāṇi — downpours of flowers; cakruḥ — they performed; vādyāni — music; tuṣṭuvuḥ — they offered prayers.

tayoḥ — dvou bratrů; tat — o tom; su-mahat — velkém; karma — činu; niśamya — naslouchající; vibudha-ādayaḥ — polobozi a další vznešené živé bytosti; mumucuḥ — shazovali; puṣpa-varṣāṇi — spršky kvĕtů; cakruḥ — hráli; vādyāni — hudbu; tuṣṭuvuḥ — pronášeli modlitby.

Translation

Překlad

Hearing of this magnificent feat of the two brothers, the demigods and other elevated living beings rained down flowers and offered music and prayers in glorification.

Když polobozi a další vznešené živé bytosti slyšeli o tomto velkolepém činu obou bratrů, shazovali spršky kvĕtů, hráli hudbu a přednášeli oslavné modlitby.

Purport

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī comments that the demigods, great sages and other exalted beings were all astonished and ecstatic upon seeing the unusually swift and nonchalant way in which Kṛṣṇa and Balarāma killed the very powerful ass demons in the Tāla forest.

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje, že všichni polobozi, velcí mudrci a další vznešené bytosti žasli a jásali, když vidĕli, s jakou lehkostí a ledabylostí Kṛṣṇa a Balarāma zabili mocné oslí démony v lese Tāla.