Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

नृत्यतो गायत: क्‍वापि वल्गतो युध्यतो मिथ: ।
गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशशंसतु: ॥ १५ ॥

Text

Verš

nṛtyato gāyataḥ kvāpi
valgato yudhyato mithaḥ
gṛhīta-hastau gopālān
hasantau praśaśaṁsatuḥ
nṛtyato gāyataḥ kvāpi
valgato yudhyato mithaḥ
gṛhīta-hastau gopālān
hasantau praśaśaṁsatuḥ

Synonyms

Synonyma

nṛtyataḥ — who were dancing; gāyataḥ — singing; kva api — sometimes; valgataḥ — moving about; yudhyataḥ — fighting; mithaḥ — with one another; gṛhīta-hastau — holding Their hands together; gopālān — the cowherd boys; hasantau — laughing; praśaśaṁsatuḥ — They offered praise.

nṛtyataḥ — kteří tančili; gāyataḥ — zpívali; kva api — nĕkdy; valgataḥ — poskakovali kolem; yudhyataḥ — zápasili; mithaḥ — spolu navzájem; gṛhīta-hastau — držící se za ruce; gopālān — pasáčky; hasantau — se smíchem; praśaśaṁsatuḥ — chválili.

Translation

Překlad

Sometimes, as the cowherd boys danced, sang, moved about and playfully fought with each other, Kṛṣṇa and Balarāma, standing nearby hand in hand, would glorify Their friends’ activities and laugh.

Nĕkdy, zatímco pasáčci tančili, zpívali, poskakovali kolem a ve hře spolu zápasili, Kṛṣṇa a Balarāma, kteří stáli poblíž ruku v ruce, chválili činnosti svých přátel a smáli se.