Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

क्‍वचित् क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणम् ।
स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभि: ॥ १४ ॥

Text

Verš

kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśramayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ
kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśramayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyms

Synonyma

kvacit — sometimes; krīḍā — by playing; pariśrāntam — fatigued; gopa — of a cowherd boy; utsaṅga — the lap; upabarhaṇam — using as His pillow; svayam — personally; viśramayati — relieves Him from His fatigue; āryam — His elder brother; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — by massaging His feet and offering other services.

kvacit — nĕkdy; krīḍā — hrou; pariśrāntam — unavenému; gopa — jednoho pasáčka; utsaṅga — klín; upabarhaṇam — používající jako polštář; svayam — osobnĕ; viśramayati — poskytuje úlevu od únavy; āryam — svému staršímu bratrovi; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — masírováním Jeho nohou a dalšími službami.

Translation

Překlad

When His elder brother, fatigued from playing, would lie down with His head upon the lap of a cowherd boy, Lord Kṛṣṇa would help Him relax by personally massaging His feet and offering other services.

Když Jeho starší bratr unavený hrou ulehl s hlavou na klínĕ jednoho pasáčka, Pán Kṛṣṇa Mu vlastnoručnĕ masíroval nohy a poskytoval Mu další služby, aby se Mu ulevilo.

Purport

Význam

The word pāda-saṁvāhanādibhiḥ indicates that Lord Kṛṣṇa would massage Balarāma’s feet, fan Him and bring Him river water to drink.

Slovo pāda-saṁvāhanādibhiḥ vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa masíroval Balarāmovi nohy, ovíval Ho a nosil Mu vodu z řeky na pití.