Skip to main content

Text 55

Sloka 55

Devanagari

Dévanágarí

अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवोऽभवन् ।
अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् ॥ ५५ ॥

Text

Verš

aho batāsya bālasya
bahavo mṛtyavo ’bhavan
apy āsīd vipriyaṁ teṣāṁ
kṛtaṁ pūrvaṁ yato bhayam
aho batāsya bālasya
bahavo mṛtyavo ’bhavan
apy āsīd vipriyaṁ teṣāṁ
kṛtaṁ pūrvaṁ yato bhayam

Synonyms

Synonyma

aho bata — it is very astonishing; asya — of this; bālasya — Kṛṣṇa; bahavaḥ — many, many; mṛtyavaḥ — causes of death; abhavan — appeared; api — still; āsīt — there was; vipriyam — the cause of death; teṣām — of them; kṛtam — done; pūrvam — formerly; yataḥ — from which; bhayam — there was fear of death.

aho bata — to je úžasné; asya — tohoto; bālasya — Kṛṣṇy; bahavaḥ — mnohé; mṛtyavaḥ — hrozby smrti; abhavan — objevily se; api — přesto; āsīt — byla; vipriyam — příčina smrti; teṣām — jejich; kṛtam — učiněna; pūrvam — dříve; yataḥ — z níž; bhayam — čišel strach ze smrti.

Translation

Překlad

The cowherd men, headed by Nanda Mahārāja, began to contemplate: It is very astonishing that although this boy Kṛṣṇa has many times faced many varied causes of death, by the grace of the Supreme Personality of Godhead it was these causes of fear that were killed, instead of Him.

Pastevci v čele s Nandou Mahārājem začali rozjímat: “Je úžasné, že tento chlapec Kṛṣṇa mnohokrát čelil různým příčinám smrti, ale milostí Nejvyšší Osobnosti Božství byly místo Něj zabity právě tyto hrozby!”

Purport

Význam

The cowherd men innocently thought, “Because our Kṛṣṇa is innocent, the causes of death that appeared before Him were themselves killed instead of Kṛṣṇa. This is the greatest grace of the Supreme Personality of Godhead.”

Pastevci si nevinně mysleli: “Náš Kṛṣṇa je nevinný, a proto byly hrozby smrti, které se před Ním objevily, samy zabity místo Něj. To je ta největší milost Nejvyšší Osobnosti Božství.”