Skip to main content

Text 44

Sloka 44

Devanagari

Dévanágarí

तं वीक्ष्य विस्मिता बाला: शशंसु: साधु साध्विति ।
देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूवु: पुष्पवर्षिण: ॥ ४४ ॥

Text

Verš

taṁ vīkṣya vismitā bālāḥ
śaśaṁsuḥ sādhu sādhv iti
devāś ca parisantuṣṭā
babhūvuḥ puṣpa-varṣiṇaḥ
taṁ vīkṣya vismitā bālāḥ
śaśaṁsuḥ sādhu sādhv iti
devāś ca parisantuṣṭā
babhūvuḥ puṣpa-varṣiṇaḥ

Synonyms

Synonyma

tam — this incident; vīkṣya — observing; vismitāḥ — very much astonished; bālāḥ — all the other boys; śaśaṁsuḥ — praised highly; sādhu sādhu iti — exclaiming, “Very good, very good”; devāḥ ca — and all the demigods from the heavenly planets; parisantuṣṭāḥ — being very much satisfied; babhūvuḥ — became; puṣpa-varṣiṇaḥ — showered flowers on Kṛṣṇa.

tam — tuto událost; vīkṣya — když viděli; vismitāḥ — velice udiveni; bālāḥ — všichni ostatní chlapci; śaśaṁsuḥ — vychvalovali; sādhu sādhu iti — volající “výborně, výborně!”; devāḥ ca — a všichni polobozi z nebeských planet; parisantuṣṭāḥ — nanejvýš spokojení; babhūvuḥ — stali se; puṣpa-varṣiṇaḥ — zasypávali Kṛṣṇu květy.

Translation

Překlad

Upon seeing the dead body of the demon, all the cowherd boys exclaimed, “Well done, Kṛṣṇa! Very good, very good! Thank You.” In the upper planetary system, all the demigods were pleased, and therefore they showered flowers on the Supreme Personality of Godhead.

Když pasáčci viděli démonovo mrtvé tělo, všichni volali: “To se Ti povedlo, Kṛṣṇo! Výborně! Výborně! Děkujeme Ti!” Všichni polobozi ve vyšším planetárním systému měli radost a zasypávali Nejvyšší Osobnost Božství květy.