Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

भूम्यां निपतितौ तत्र दद‍ृशुर्यमलार्जुनौ ।
बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् ॥ २ ॥

Text

Verš

bhūmyāṁ nipatitau tatra
dadṛśur yamalārjunau
babhramus tad avijñāya
lakṣyaṁ patana-kāraṇam
bhūmyāṁ nipatitau tatra
dadṛśur yamalārjunau
babhramus tad avijñāya
lakṣyaṁ patana-kāraṇam

Synonyms

Synonyma

bhūmyām — on the ground; nipatitau — which had fallen; tatra — there; dadṛśuḥ — all of them saw; yamala-arjunau — the twin arjuna trees; babhramuḥ — they became bewildered; tat — that; avijñāya — but they could not trace out; lakṣyam — although they could directly perceive that the trees had fallen; patana-kāraṇam — the cause of their falling (how could it have happened all of a sudden?).

bhūmyām — na zem; nipatitau — které spadly; tatra — tam; dadṛśuḥ — všichni viděli; yamala-arjunau — dva arjunové stromy; babhramuḥ — byli zmateni; tat — to; avijñāya — ale nemohli zjistit; lakṣyam — i když na vlastní oči viděli, že stromy spadly; patana-kāraṇam — příčinu jejich pádu (jak se to mohlo z ničeho nic stát?).

Translation

Překlad

There they saw the fallen yamala-arjuna trees on the ground, but they were bewildered because even though they could directly perceive that the trees had fallen, they could not trace out the cause for their having done so.

Tam spatřili na zem spadlé yamala-arjunové stromy, ale byli zmateni, neboť i když na vlastní oči viděli, že stromy spadly, nemohli přijít na to proč.

Purport

Význam

Considering all the circumstances, had this been done by Kṛṣṇa? He was standing on the spot, and His playmates described that this had been done by Him. Had Kṛṣṇa actually done this, or were these merely stories? This was a cause of bewilderment.

Když se vezmou v úvahu všechny okolnosti, mohl to udělat Kṛṣṇa? Stál tam a Jeho kamarádi vyprávěli, že to bylo Jeho dílo. Skutečně to Kṛṣṇa udělal, nebo to byly jen povídačky? Pastevci byli zmateni.