Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

तं द‍ृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा: शापशङ्किता: ।
वासांसि पर्यधु: शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ ॥ ६ ॥

Text

Verš

taṁ dṛṣṭvā vrīḍitā devyo
vivastrāḥ śāpa-śaṅkitāḥ
vāsāṁsi paryadhuḥ śīghraṁ
vivastrau naiva guhyakau
taṁ dṛṣṭvā vrīḍitā devyo
vivastrāḥ śāpa-śaṅkitāḥ
vāsāṁsi paryadhuḥ śīghraṁ
vivastrau naiva guhyakau

Synonyms

Synonyma

tam — Nārada Muni; dṛṣṭvā — seeing; vrīḍitāḥ — being ashamed; devyaḥ — the young girls of the demigods; vivastrāḥ — although they were naked; śāpa-śaṅkitāḥ — being afraid of being cursed; vāsāṁsi — garments; paryadhuḥ — covered the body; śīghram — very swiftly; vivastrau — who were also naked; na — not; eva — indeed; guhyakau — the two sons of Kuvera.

tam — Nāradu Muniho; dṛṣṭvā — když viděly; vrīḍitāḥ — stydící se; devyaḥ — mladé dívky, dcery polobohů; vivastrāḥ — ačkoliv byly nahé; śāpa-śaṅkitāḥ — ve strachu z prokletí; vāsāṁsi — šaty; paryadhuḥ — zahalily si tělo; śīghram — velice rychle; vivastrau — kteří byli také nazí; na — ne; eva — jistě; guhyakau — dva synové Kuvery.

Translation

Překlad

Upon seeing Nārada, the naked young girls of the demigods were very much ashamed. Afraid of being cursed, they covered their bodies with their garments. But the two sons of Kuvera did not do so; instead, not caring about Nārada, they remained naked.

Jakmile mladé dívky, dcery polobohů, spatřily Nāradu, velmi se zastyděly a ve strachu z prokletí si zahalily těla šaty. Dva Kuverovi synové to však neudělali; Nārady si nevšímali a zůstali nazí.