Skip to main content

Text 9

ВІРШ 9

Devanagari

Деванагарі

उत्तरोवाच
पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते ।
नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु: परस्परम् ॥ ९ ॥

Text

Текст

uttarovāca
pāhi pāhi mahā-yogin
deva-deva jagat-pate
nānyaṁ tvad abhayaṁ paśye
yatra mṛtyuḥ parasparam
уттаровача
пахі пахі маха-йоґін
дева-дева джаґат-пате
нанйам твад абгайам пашйе
йатра мритйух параспарам

Synonyms

Послівний переклад

uttarā uvāca — Uttarā said; pāhi pāhi — protect, protect; mahā-yogin — the greatest mystic; deva-deva — the worshipable of the worshiped; jagat-pate — O Lord of the universe; na — not; anyam — anyone else; tvat — than You; abhayam — fearlessness; paśye — do I see; yatra — where there is; mṛtyuḥ — death; parasparam — in the world of duality.

уттара̄ ува̄ча  —  Уттара сказала; па̄хі па̄хі  —  захисти, захисти; маха̄-йоґін  —  найвищий містик; дева-дева  —  об’єкт поклоніння тих, кому поклоняються; джаґат-пате  —  о Господи всесвіту; на  —  не; анйам  —  нікого іншого; тват  —  крім Тебе; абгайам  —  свободу від страху; паш́йе  —  я бачу; йатра  —  там, де є; мр̣тйух̣  —  смерть; параспарам  —  у світі двоїстости.

Translation

Переклад

Uttarā said: O Lord of lords, Lord of the universe! You are the greatest of mystics. Please protect me, protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality.

Уттара сказала: О Господи всіх богів! О Господи всесвіту! Ти є найвищий містик. Благаю, захисти мене, бо ніхто крім Тебе не зможе врятувати мене з пазурів смерти в цьому світі двоїстости.

Purport

Коментар

This material world is the world of duality, in contrast with the oneness of the absolute realm. The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is complete spirit without any tinge of the material qualities. In the dual world everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world the Lord is the absolute Lord, and all others are His absolute servitors. In the world of duality everyone is envious of all others, and death is inevitable due to the dual existence of matter and spirit. The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ    —    це світ двоїстости, і в цьому його відмінність від царства абсолютного, де панує єдинство. Світ двоїстости складений з матерії й духу, тоді як світ абсолютний    —    це чистий дух без найменшої домішки матеріальних якостей. У двоїстому світі кожен намагається зробитися його уявним володарем, натомість в абсолютному світі Господь    —    абсолютний Володар, а всі решта    —     Його абсолютні слуги. У світі двоїстости кожен ворожий до всіх інших, а через існування у світі двоїстости матерії й духу тут неминуча смерть. Господь    —    це єдине пристановище, де віддана Йому душа може відкинути всякий страх. У матеріальному світі від невблаганної смерти не врятуватися, не віддавши себе лотосовим стопам Господа.