Skip to main content

Text 26

ВІРШ 26

Devanagari

Деванагарі

किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्‍म्यहम् ।
सर्वतोमुखमायाति तेज: परमदारुणम् ॥ २६ ॥

Text

Текст

kim idaṁ svit kuto veti
deva-deva na vedmy aham
sarvato mukham āyāti
tejaḥ parama-dāruṇam
кім ідам̇ світ куто веті
дева-дева на ведмй ахам
сарвато мукгам а̄йа̄ті
теджах̣ парама-да̄рун̣ам

Synonyms

Послівний переклад

kim — what is; idam — this; svit — does it come; kutaḥ — wherefrom; iti — be either; deva-deva — O Lord of lords; na — not; vedmi — do I know; aham — I; sarvataḥ — all around; mukham — directions; āyāti — coming from; tejaḥ — effulgence; parama — very much; dāruṇam — dangerous.

кім  —  що є; ідам  —  це; світ  —  йде; кутах̣  —  звідки; ва̄ іті  —   чи; дева-дева — Господи богів; на — не; ведмі — знаю; ахам  —   я; сарватах̣ — усі; мукгам — сторони; а̄йа̄ті — приходить; теджах̣  —  сяйво; парама  —  дуже; да̄рун̣ам  —  небезпечне.

Translation

Переклад

O Lord of lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it.

О Боже всіх богів, що це за загрозливе сяйво шириться довкола? Звідки воно? Я гублюся в гадках!

Purport

Коментар

Anything that is presented before the Personality of Godhead should be so done after due presentation of respectful prayers. That is the standard procedure, and Śrī Arjuna, although an intimate friend of the Lord, is observing this method for general information.

ПОЯСНЕННЯ: Перш як звертатися до Бога-Особи з будь- яким проханням, належить піднести до Нього шанобливі молитви. Це загальне правило, і хоча Шрі Арджуна перебуває з Господом у близьких дружніх стосунках, він не відступає від звичаю, показуючи добрий приклад іншим.