Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Devanagari

Dévanágarí

किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्‍म्यहम् ।
सर्वतोमुखमायाति तेज: परमदारुणम् ॥ २६ ॥

Text

Verš

kim idaṁ svit kuto veti
deva-deva na vedmy aham
sarvato mukham āyāti
tejaḥ parama-dāruṇam
kim idaṁ svit kuto veti
deva-deva na vedmy aham
sarvato mukham āyāti
tejaḥ parama-dāruṇam

Synonyms

Synonyma

kim — what is; idam — this; svit — does it come; kutaḥ — wherefrom; iti — be either; deva-deva — O Lord of lords; na — not; vedmi — do I know; aham — I; sarvataḥ — all around; mukham — directions; āyāti — coming from; tejaḥ — effulgence; parama — very much; dāruṇam — dangerous.

kim — co je; idam — toto; svit — přichází; kutaḥ — odkud; iti — buď; deva-deva — ó Pane pánů; na — ne; vedmi — vím; aham — já; sarvataḥ — všude kolem; mukham — směry; āyāti — přichází z; tejaḥ — zář; parama — velice; dāruṇam — nebezpečná.

Translation

Překlad

O Lord of lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it.

Ó Pane pánů, proč se všude kolem nás šíří tato nebezpečná zář? Odkud přichází? Nemohu to pochopit.

Purport

Význam

Anything that is presented before the Personality of Godhead should be so done after due presentation of respectful prayers. That is the standard procedure, and Śrī Arjuna, although an intimate friend of the Lord, is observing this method for general information.

Nežli někdo s čímkoliv přijde za Osobností Božství, nejdříve musí přednést uctivé modlitby. To je předepsaný postup, a Śrī Arjuna, přestože byl důvěrným přítelem Pána, se této metody pro poučení ostatních drží.