Skip to main content

Text 3

ВІРШ 3

Devanagari

Деванагарі

कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना ।
कुत: सञ्चोदित: कृष्ण: कृतवान् संहितां मुनि: ॥ ३ ॥

Text

Текст

kasmin yuge pravṛtteyaṁ
sthāne vā kena hetunā
kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ
kṛtavān saṁhitāṁ muniḥ
касмін йуґе правр̣ттейам̇
стга̄не ва̄ кена хетуна̄
кутах̣ сан̃чодітах̣ кр̣шн̣ах̣
кр̣тава̄н сам̇хіта̄м̇ муніх̣

Synonyms

Послівний переклад

kasmin — in which; yuge — period; pravṛttā — was begun; iyam — this; sthāne — in the place; — or; kena — on what; hetunā — ground; kutaḥ — wherefrom; sañcoditaḥ — inspired by; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa; kṛtavān — compiled; saṁhitām — Vedic literature; muniḥ — the learned.

касмін  —  за якої; йуґе  —  епохи; правр̣тта̄  —  початий; ійам—   цей; стга̄не  —  в місці; ва̄  —  чи; кена  —  на якій; хетуна̄  —   основі; кутах̣  —  звідки; сан̃чодітах̣  —  натхненний від; кр̣шн̣ах̣—Крішна-двайпаяна В’яса; кр̣тава̄н—уклав; сам̇хіта̄м— ведичне писання; муніх̣  —  вчений.

Translation

Переклад

In what period and at what place was this first begun, and why was this taken up? From where did Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, the great sage, get the inspiration to compile this literature?

Коли і де покладено цьому початок і що стало поштовхом цьому? Звідки зійшло на Крішну-двайпаяну В’ясу, великого мудреця, натхнення скласти це писання?

Purport

Коментар

Because Śrīmad-Bhāgavatam is the special contribution of Śrīla Vyāsadeva, there are so many inquiries by the learned Śaunaka Muni. It was known to them that Śrīla Vyāsadeva had already explained the text of the Vedas in various ways up to the Mahābhārata for the understanding of less intelligent women, śūdras and fallen members of the family of twice-born men. Śrīmad-Bhāgavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything mundane. So the inquiries are very intelligent and relevant.

ПОЯСНЕННЯ: « Шрімад - Бгаґаватам » є особливим даром Шріли В’ясадеви, тому вчений Шаунака Муні має стільки запитань щодо нього. Мудрецям було відомо, що Шріла В’ясадева вже пояснив записане у Ведах в багато різних способів і навіть створив «Махабгарату», щоб донести їхній зміст до менш розумних: жінок, шудр та падших членів родин двічінароджених. «Шрімад-Бгаґаватам» трансцендентний щодо всіх тих творів, бо не містить і слабкого відблиску мирських уявлень. Отже, порушені питання мудрі і доречні.