Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना ।
कुत: सञ्चोदित: कृष्ण: कृतवान् संहितां मुनि: ॥ ३ ॥

Text

Verš

kasmin yuge pravṛtteyaṁ
sthāne vā kena hetunā
kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ
kṛtavān saṁhitāṁ muniḥ
kasmin yuge pravṛtteyaṁ
sthāne vā kena hetunā
kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ
kṛtavān saṁhitāṁ muniḥ

Synonyms

Synonyma

kasmin — in which; yuge — period; pravṛttā — was begun; iyam — this; sthāne — in the place; — or; kena — on what; hetunā — ground; kutaḥ — wherefrom; sañcoditaḥ — inspired by; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa; kṛtavān — compiled; saṁhitām — Vedic literature; muniḥ — the learned.

kasmin — v kterém; yuge — období; pravṛttā — započal; iyam — toto; sthāne — na místě; — nebo; kena — na jakém; hetunā — základě; kutaḥ — odkud; sañcoditaḥ — inspirovaný; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa; kṛtavān — sestavil; saṁhitām — védské písmo; muniḥ — učenec.

Translation

Překlad

In what period and at what place was this first begun, and why was this taken up? From where did Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, the great sage, get the inspiration to compile this literature?

Ve kterém období, na kterém místě a z jakého důvodu bylo toto dílo započato? Odkud také dostal veliký mudrc Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa k sestavení tohoto literárního díla potřebnou inspiraci?

Purport

Význam

Because Śrīmad-Bhāgavatam is the special contribution of Śrīla Vyāsadeva, there are so many inquiries by the learned Śaunaka Muni. It was known to them that Śrīla Vyāsadeva had already explained the text of the Vedas in various ways up to the Mahābhārata for the understanding of less intelligent women, śūdras and fallen members of the family of twice-born men. Śrīmad-Bhāgavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything mundane. So the inquiries are very intelligent and relevant.

Učený Śaunaka Muni se takto tázal proto, že Śrīmad-Bhāgavatam je výjimečným příspěvkem Śrīly Vyāsadeva. Ṛṣiům bylo známé, že Śrīla Vyāsadeva již vysvětlil védské texty různými způsoby a sepsal i Mahābhāratu, aby je mohli pochopit i méně inteligentní ženy, śūdrové a odpadlí členové rodiny dvojzrozených. Śrīmad-Bhāgavatam je ale oproti všem těmto spisům zcela transcendentální, neboť nemá nic společného s ničím hmotným. Proto jsou tyto otázky velmi inteligentní a důležité.