Skip to main content

Text 27

ВІРШ 27

Devanagari

Деванагарі

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस: ।
कला: सर्वे हरेरेव सप्रजापतय: स्मृता: ॥ २७ ॥

Text

Текст

ṛṣayo manavo devā
manu-putrā mahaujasaḥ
kalāḥ sarve harer eva
saprajāpatayaḥ smṛtāḥ
р̣шайо манаво дева̄
ману-путра̄ махауджасах̣
кала̄х̣ сарве харер ева
сапраджа̄патайах̣ смр̣та̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

ṛṣayaḥ — all the sages; manavaḥ — all the Manus; devāḥ — all the demigods; manu-putrāḥ — all the descendants of Manu; mahā-ojasaḥ — very powerful; kalāḥ — portion of the plenary portion; sarve — all collectively; hareḥ — of the Lord; eva — certainly; sa-prajāpatayaḥ — along with the Prajāpatis; smṛtāḥ — are known.

р̣шайах̣  —  усі мудреці; манавах̣  —  усі Ману; дева̄х̣  —  усі півбоги; ману-путра̄х̣  —  усі нащадки Ману; маха̄-оджасах̣  —  дуже могутні; кала̄х̣  —  частка повної частки; сарве  —  усі разом; харех̣  —  Господа; ева  —  певно; са-праджа̄патайах̣  —  разом із Праджапаті; смр̣та̄х̣  —  відомі.

Translation

Переклад

All the ṛṣis, Manus, demigods and descendants of Manu, who are especially powerful, are plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. This also includes the Prajāpatis.

Ріші, Ману, півбоги та нащадки Ману, що наділені особливою силою, всі є повні частки або частки повних часток Господа. До їх числа зараховують і Праджапаті.

Purport

Коментар

Those who are comparatively less powerful are called vibhūti, and those who are comparatively more powerful are called āveśa incarnations.

ПОЯСНЕННЯ: Втілення, які є відносно менш могутні, називаються вібгуті, а відносно могутніші    —    втілення авеша.