Skip to main content

Text 34

ВІРШ 34

Devanagari

Деванагарі

सान्निध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि ।
सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा: ॥ ३४ ॥

Text

Текст

sānnidhyāt te mahā-yogin
pātakāni mahānty api
sadyo naśyanti vai puṁsāṁ
viṣṇor iva suretarāḥ
са̄ннідгйа̄т те маха̄-йоґін
па̄така̄ні маха̄нтй апі
садйо наш́йанті ваі пум̇са̄м̇
вішн̣ор іва суретара̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

sānnidhyāt — on account of the presence; te — your; mahā-yogin — O great mystic; pātakāni — sins; mahānti — invulnerable; api — in spite of; sadyaḥ — immediately; naśyanti — vanquished; vai — certainly; puṁsām — of a person; viṣṇoḥ — like the presence of the Personality of Godhead; iva — like; sura-itarāḥ — other than the demigods.

са̄ннідгйа̄т—завдяки присутності; те—вашій; маха̄-йоґін  —   великий містику; па̄така̄ні  —  гріхи; маха̄нті  —  невідплатні; апі—попри; садйах̣—вмить; наш́йанті—знищуються; ваі  —   безперечно; пум̇са̄м  —  людини; вішн̣ох̣  —  наче перед Богом- Особою; іва  —  як; сура-ітара̄х̣  —  крім півбогів.

Translation

Переклад

Just as the atheist cannot remain in the presence of the Personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence, O saint! O great mystic!

Як безбожник не на силі стояти перед Богом-Особою, так і непростимі гріхи людини зникають без сліду, якщо з’являєшся ти, о великий святий і неперевершний містику!

Purport

Коментар

There are two classes of human beings, namely the atheist and the devotee of the Lord. The devotee of the Lord, because of manifesting godly qualities, is called a demigod, whereas the atheist is called a demon. The demon cannot stand the presence of Viṣṇu, the Personality of Godhead. The demons are always busy in trying to vanquish the Personality of Godhead, but factually as soon as the Personality of Godhead appears, by either His transcendental name, form, attributes, pastimes, paraphernalia or variegatedness, the demon is at once vanquished. It is said that a ghost cannot remain as soon as the holy name of the Lord is chanted. The great saints and devotees of the Lord are in the list of His paraphernalia, and thus as soon as a saintly devotee is present, the ghostly sins are at once vanquished. That is the verdict of all Vedic literatures. One is recommended, therefore, to associate only with saintly devotees so that worldly demons and ghosts cannot exert their sinister influence.

ПОЯСНЕННЯ: Люди поділяються на дві відміни: атеїстів та відданих Господа. Віддані Господа проявляють божественні якості, і тому їх називають півбогами, тимчасом як атеїстів називають демонами. Вони не на силі зносити присутности Вішну, Бога-Особи. Вони повсякчас намагаються знищити Верховного Бога-Особу, однак виходить завжди навпаки: щойно з’являється Бог-Особа    —    або через Своє трансцендентне ім’я, або через Свої трансцендентні форму, якості, розваги, оточення чи розмаїття    —    демони одразу гинуть. Сказано, що духи не в змозі лишатися там, де оспівують святе ім’я Господа. До оточення Господа належать і великі святі та Господні віддані, і тому поява святого знищує гріхи людини, наче привидів. Так проголошують Веди. Отож спілкуватися радять тільки зі святими відданими, щоб ні демони, ні привиди цього світу не могли підкорити нас своєму лихому впливові.