Skip to main content

Text 11

ВІРШ 11

Devanagari

Деванагарі

अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या
राजर्षिवर्या अरुणादयश्च ।
नानार्षेयप्रवरान् समेता-
नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे ॥ ११ ॥

Text

Текст

anye ca devarṣi-brahmarṣi-varyā
rājarṣi-varyā aruṇādayaś ca
nānārṣeya-pravarān sametān
abhyarcya rājā śirasā vavande
анйе ча деварші-брахмарші-варйа̄
ра̄джарші-варйа̄ арун̣а̄дайаш́ ча
на̄на̄ршейа-правара̄н самета̄н
абгйарчйа ра̄джа̄ ш́іраса̄ ваванде

Synonyms

Послівний переклад

anye — many others; ca — also; devarṣi — saintly demigods; brahmarṣi — saintly brāhmaṇas; varyāḥ — topmost; rājarṣi-varyāḥ — topmost saintly kings; aruṇa-ādayaḥ — a special rank of rājarṣis; ca — and; nānā — many others; ārṣeya-pravarān — chief amongst the dynasties of the sages; sametān — assembled together; abhyarcya — by worshiping; rājā — the Emperor; śirasā — bowed his head to the ground; vavande — welcomed.

анйе   —   багато інших ; ча   —   також ; девар̣ші   —   святі серед півбогів; брахмар̣ші  —  святі брахмани; варйа̄х̣  —  найвищі; ра̄джарші-варйа̄х̣  —  святі серед царів; арун̣а-а̄дайах̣  —  особлива категорія раджарші; ча—і; на̄на̄—багато інших; а̄ршейа- правара̄н  —  чільні з різних династій мудреців; самета̄н  —   зібралися разом; абгйарчйа  —  вшанувавши; ра̄джа̄  —  імператор; ш́іраса̄  —  схиливши голову до землі; ваванде  —  привітав.

Translation

Переклад

There were also many other saintly demigods, kings and special royal orders called aruṇādayas [a special rank of rājarṣis] from different dynasties of sages. When they all assembled together to meet the Emperor [Parīkṣit], he received them properly and bowed his head to the ground.

Прибули також багато інших святих півбогів, царів та правителів окремого царського ранґу, яких називають арунадаями [особлива категорія раджарші] з різних династій мудреців. Вони зібралися усі разом, щоб зустрітися з імператором [Парікшітом], а він привітав їх як належить, схиливши перед ними голову до самої землі.

Purport

Коментар

The system of bowing the head to the ground to show respect to superiors is an excellent etiquette which obliges the honored guest deep into the heart. Even the first-grade offender is excused simply by this process, and Mahārāja Parīkṣit, although honored by all the ṛṣis and kings, welcomed all the big men in that humble etiquette in order to be excused from any offenses. Generally at the last stage of one’s life this humble method is adopted by every sensible man in order to be excused before departure. In this way Mahārāja Parīkṣit implored everyone’s good will for going back home, back to Godhead.

Земні поклони на знак пошани до тих, хто посідає вище становище,    —    це чудовий ритуал, який глибоко зворушує і зобов’язує шанованого гостя. Навіть особу, яка вчинила найтяжчі образи, прощають, коли вона просто складає земний уклін. Махараджа Парікшіт, дарма що його шанували всі ріші і царі, вітав усіх тих великих особистостей у такий смиренний спосіб, бо хотів дістати прощення за будь-які образи. Назагал наприкінці життя кожна розважлива людина виконує цей смиренний звичай, щоб дістати перед смертю прощення. Так Махараджа Парікшіт молив усіх милостиво побажати йому повернутися додому, до Бога.