Skip to main content

Text 9

ВІРШ 9

Devanagari

Деванагарі

उपवर्णितमेतद्व: पुण्यं पारीक्षितं मया ।
वासुदेवकथोपेतमाख्यानं
यदपृच्छत ॥ ९ ॥

Text

Текст

upavarṇitam etad vaḥ
puṇyaṁ pārīkṣitaṁ mayā
vāsudeva-kathopetam
ākhyānaṁ yad apṛcchata
упаварн̣ітам етад вах̣
пун̣йам̇ па̄рікшітам̇ майа̄
ва̄судева-катгопетам
а̄кгйа̄нам̇ йад апр̣ччгата

Synonyms

Послівний переклад

upavarṇitam — almost everything described; etat — all these; vaḥ — unto you; puṇyam — pious; pārīkṣitam — about Mahārāja Parīkṣit; mayā — by me; vāsudeva — of Lord Kṛṣṇa; kathā — narrations; upetam — in connection with; ākhyānam — statements; yat — what; apṛcchata — you asked from me.

упаварн̣ітам  —  повідано майже все; етат  —  усе це; вах̣— вам; пун̣йам—за праведного; па̄рікшітам—Махараджу Парікшіта; майа̄  —  мною; ва̄судева  —  з Господом Крішною; катга̄—оповіді; упетам—пов’язані; а̄кгйа̄нам—що було сказане; йат—  що; апр̣ччгата  —  ви запитували.

Translation

Переклад

O sages, as you did ask me, now I have described almost everything regarding the narrations about Lord Kṛṣṇa in connection with the history of the pious Mahārāja Parīkṣit.

О мудреці, на ваше прохання я оповів майже про все, що з історії життя праведного Махараджі Парікшіта пов’язане з Господом Крішною.

Purport

Коментар

Śrīmad-Bhāgavatam is the history of the activities of the Lord. And the activities of the Lord are performed in relation with the devotees of the Lord. Therefore, the history of the devotees is not different from the history of Lord Kṛṣṇa’s activities. A devotee of the Lord regards both the activities of the Lord and those of His pure devotees on an equal level, for they are all transcendental.

«Шрімад-Бгаґаватам» подає опис діянь Господа. І хоч би що робив Господь, воно завжди пов’язане з Його відданими. Тому описувати діяння відданих    —    це те саме, що описувати діяння Господа. Відданий Господа бачить дії Господа і дії Його відданих як діяльність одного рівня, тому що вся така діяльність трансцендентна.