Skip to main content

Text 30

ВІРШ 30

Devanagari

Деванагарі

पतितं पादयोर्वीर: कृपया
दीनवत्सल: ।
शरण्यो
नावधीच्छ्‍लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥ ३० ॥

Text

Текст

patitaṁ pādayor vīraḥ
kṛpayā dīna-vatsalaḥ
śaraṇyo nāvadhīc chlokya
āha cedaṁ hasann iva
патітам̇ па̄дайор вірах̣
кр̣пайа̄ діна-ватсалах̣
ш́аран̣йо на̄вадгіч чхлокйа
а̄ха чедам̇ хасанн іва

Synonyms

Послівний переклад

patitam — fallen; pādayoḥ — at the feet; vīraḥ — the hero; kṛpayā — out of compassion; dīna-vatsalaḥ — kind to the poor; śaraṇyaḥ — one who is qualified to accept surrender; na — not; avadhīt — did kill; ślokyaḥ — one who is worthy of being sung; āha — said; ca — also; idam — this; hasan — smiling; iva — like.

патітам  —  що впав; па̄дайох̣  —  до стіп; вірах̣  —  герой; кр̣пайа̄  —  зі співчуття; діна-ватсалах̣  —  ласкавий до бідних; ш́аран̣йах̣  —  той, хто гідний прийняти впокореного; на  —  не; авадгіт  —  вбив; ш́локйах̣  —  гідний оспівування; а̄ха  —  сказав; ча  —  також; ідам  —  це; хасан  —  усміхаючись; іва  —  наче.

Translation

Переклад

Mahārāja Parīkṣit, who was qualified to accept surrender and worthy of being sung in history, did not kill the poor surrendered and fallen Kali, but smiled compassionately, for he was kind to the poor.

Махараджа Парікшіт, гідний стати притулком впокорених і достойний слави у віках, не вбив жалюгідного, ницого Калі, що впокорився йому, а зі своєї ласки до нещасних співчутливо усміхнувся.

Purport

Коментар

Even an ordinary kṣatriya does not kill a surrendered person, and what to speak of Mahārāja Parīkṣit, who was by nature compassionate and kind to the poor. He was smiling because the artificially dressed Kali had disclosed his identity as a lower-class man, and he was thinking how ironic it was that although no one was saved from his sharp sword when he desired to kill, the poor lower-class Kali was spared by his timely surrender. Mahārāja Parīkṣit’s glory and kindness are therefore sung in history. He was a kind and compassionate emperor, fully worthy of accepting surrender even from his enemy. Thus the personality of Kali was saved by the will of providence.

Навіть звичайний кшатрія не вб’є людини, яка віддалася йому, то що казати за Махараджу Парікшіта, хто з природи був співчутливий і ласкавий до нещасних! Він усміхнувся, тому що перебраний Калі відкрив своє єство низьконародженої людини. Махараджа Парікшіт подумав про іронію того, що відбувалося: цей нещасний низьконароджений Калі врятувався, своєчасно віддавшись йому, хоча доти ніхто не міг втекти від гострого меча царя, якщо той вирішив убити когось. Тому історія уславлює велич і милосердя Махараджі Парікшіта. Він був милостивий і співчутливий імператор, цілковито гідний того, щоб йому корилися навіть вороги. Так волею Провидіння уособлений Калі врятувався.