Skip to main content

Text 23

ВІРШ 23

Devanagari

Деванагарі

अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा ।
चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय: ॥ २३ ॥

Text

Текст

athavā deva-māyāyā
nūnaṁ gatir agocarā
cetaso vacasaś cāpi
bhūtānām iti niścayaḥ
атгава̄ дева-ма̄йа̄йа̄
нӯнам̇
ґатір аґочара̄
четасо вачасаш́ ча̄пі
бгӯта̄на̄м іті ніш́чайах̣

Synonyms

Послівний переклад

athavā — alternatively; deva — the Lord; māyāyāḥ — energies; nūnam — very little; gatiḥ — movement; agocarā — inconceivable; cetasaḥ — either by the mind; vacasaḥ — by words; ca — or; api — also; bhūtānām — of all living beings; iti — thus; niścayaḥ — concluded.

атгава̄  —  не може бути інакше, як; дева  —  Господа; ма̄йа̄йа̄х̣—енерґій; нӯнам—дуже мало; ґатіх̣  —  рух; аґочара̄  —  незбагненні; четасах̣—ні розумом; вачасах̣  —  ні словами; ча  —   чи; апі  —  також; бгӯта̄на̄м  —  усіх живих істот; іті  —  так; ніш́чайах̣  —  з’ясовано.

Translation

Переклад

Thus it is concluded that the Lord’s energies are inconceivable. No one can estimate them by mental speculation or by word jugglery.

З усього цього знати, що енерґії Господа незбагненні. Ні роздуми, ні вправне володіння словом не допоможе достеменно описати їх.

Purport

Коментар

A question may be raised as to why a devotee should refrain from identifying an actor, although he knows definitely that the Lord is the ultimate doer of everything. Knowing the ultimate doer, one should not pose himself as ignorant of the actual performer. To answer this doubt, the reply is that the Lord is also not directly responsible, for everything is done by His deputed māyā-śakti, or material energy. The material energy is always provoking doubts about the supreme authority of the Lord. The personality of religion knew perfectly well that nothing can take place without the sanction of the Supreme Lord, and still he was put into doubts by the deluding energy, and thus he refrained from mentioning the supreme cause. This doubtfulness was due to the contamination of both Kali and the material energy. The whole atmosphere of the Age of Kali is magnified by the deluding energy, and the proportion of measurement is inexplicable.

Може постати запитання, чому відданий має не вказувати на справжнього виконавця дії, якщо відданий певний, що зрештою все робить Господь. Знаючи, хто врешті-решт стоїть за кожною дією, не слід удавати, що не знаєш справжнього виконавця. Щоб розвіяти цей можливий сумнів, дана відповідь, що Господь безпосередньо ні за що не відповідає, тому що все робить уповноважена від нього майа-шакті, матеріальна енерґія. Вона завжди навіює всім сумніви щодо верховної влади Господа. Бик, уособлення релігії, добре знав, що без дозволу Верховного Господа нічого статися не може, але однаково під впливом оманної енерґії ним запанував сумнів, і тому він нічого не сказав про найвищу причину. Сумніви в ньому постали через занечищувальний вплив Калі й матеріальної енерґії. Оманна енерґія посилює всі прояви епохи Калі у багато разів, і кінцевого результату просто неможливо оцінити.