Skip to main content

Text 12

ВІРШ 12

Devanagari

Деванагарі

कोऽवृश्चत् तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद ।
मा भूवंस्त्वाद‍ृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् ॥ १२ ॥

Text

Текст

ko ’vṛścat tava pādāṁs trīn
saurabheya catuṣ-pada
mā bhūvaṁs tvādṛśā rāṣṭre
rājñāṁ kṛṣṇānuvartinām
ко ’вр̣ш́чат тава па̄да̄м̇с трін
саурабгейа чатуш-пада
ма̄ бгӯвам̇с тва̄др̣ш́а̄ ра̄шт̣ре
ра̄джн̃а̄м̇ кр̣шн̣а̄нувартіна̄м

Synonyms

Послівний переклад

kaḥ — who is he; avṛścat — cut off; tava — your; pādān — legs; trīn — three; saurabheya — O son of Surabhi; catuḥ-pada — you are four-legged; — never to be; bhūvan — it so happened; tvādṛśāḥ — as yourself; rāṣṭre — in the state; rājñām — of the kings; kṛṣṇa-anuvartinām — those who follow the codes of Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead.

ках̣—хто він; авр̣ш́чат—що перебив; тава—твої; па̄да̄н  —   ноги; трін  —  три; саурабгейа  —  сину Сурабгі; чатух̣-пада  —   чотириногий; ма̄  —  ніколи; бгӯван  —  такого не було; тва̄др̣ш́а̄х̣  —  як з тобою; ра̄шт̣ре  —  в державі; ра̄джн̃а̄м  —  царів; кр̣шн̣а-анувартіна̄м  —  що дотримують законів Крішни, Верховного Бога-Особи.

Translation

Переклад

He [Mahārāja Parīkṣit] repeatedly addressed and questioned the bull thus: O son of Surabhi, who has cut off your three legs? In the state of the kings who are obedient to the laws of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, there is no one as unhappy as you.

Він [Махараджа Парікшіт] знов і знов розпитувався в бика: Сину Сурабгі, скажи, хто перебив три твої ноги? У державі царів, покірних законам Верховного Бога-Особи, Крішни, немає нещасних, як оце ти.

Purport

Коментар

The kings or the executive heads of all states must know the codes of Lord Kṛṣṇa (generally Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam) and must act accordingly in order to fulfill the mission of human life, which is to make an end to all miseries of material conditions. One who knows the codes of Lord Kṛṣṇa can achieve this end without any difficulty. In the Bhagavad-gītā, in a synopsis, we can understand the codes of Godhead, and in the Śrīmad-Bhāgavatam the same codes are explained further.

Царі чи голови виконавчої влади всіх держав, якщо вони прагнуть досягнути мети людського життя, повинні знати закони Господа Крішни (і насамперед «Бгаґавад-ґіту» та «Шрімад-Бгаґаватам») та діяти відповідно до цих законів. Мета людського життя полягає в тому, щоб покласти край усім нещастям існування в матеріальних умовах. Тому, хто знає закони Господа Крішни, нескладно досягти цієї мети. Пізнати закони Бога можна, звернувшись до «Бгаґавад-ґіти», де їх викладено в стислій формі; докладніше ці самі закони пояснює «Шрімад-Бгаґаватам».

In a state where the codes of Kṛṣṇa are followed, no one is unhappy. Where such codes are not followed, the first sign is that three legs of the representative of religion are cut off, and thereby all miseries follow. When Kṛṣṇa was personally present, the codes of Kṛṣṇa were being followed without question, but in His absence such codes are presented in the pages of Śrīmad-Bhāgavatam for the guidance of the blind persons who happen to be at the helm of all affairs.

В державі, де живуть за законами Бога, нещасливих немає. Якщо десь не дотримують законів Бога, це проявляється передусім у тому, що уособлення релігії, бик, втрачає три ноги. За цим ідуть усі інші нещастя. Коли Крішна був присутній особисто, не було й мови за те, щоб хтось не дотримував Його законів. А нині, за Його відсутности, Його закони представлені на сторінках «Шрімад-Бгаґаватам», щоб сліпці, яким випало стояти при кермі влади, мали провід у своїй діяльності.