Skip to main content

Text 31

ВІРШ 31

Devanagari

Деванагарі

आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् ।
देवान् पितृनृषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ॥ ३१ ॥

Text

Текст

ātmānaṁ cānuśocāmi
bhavantaṁ cāmarottamam
devān pitṝn ṛṣīn sādhūn
sarvān varṇāṁs tathāśramān
а̄тма̄нам̇ ча̄нуш́оча̄мі
бгавантам̇ ча̄мароттамам
дева̄н пітР̣̄н р̣шін са̄дгӯн
сарва̄н варн̣а̄м̇с татга̄ш́рама̄н

Synonyms

Послівний переклад

ātmānam — myself; ca — also; anuśocāmi — lamenting; bhavantam — yourself; ca — as well as; amara-uttamam — the best amongst the demigods; devān — about the demigods; pitṝn — about the denizens of the Pitṛloka planet; ṛṣīn — about the sages; sādhūn — about the devotees; sarvān — all of them; varṇān — sections; tathā — as also; āśramān — orders of human society.

а̄тма̄нам  —  я себе; ча  —  також; ануш́оча̄мі  —  оплакую; бгавантам  —  тебе; ча  —  а також; амара-уттамам  —  найліпшого з півбогів; дева̄н  —  півбогів; пітР̣̄н  —  жителів планети Пітрілока; р̣шін  —  мудреців; са̄дгӯн  —  відданих; сарва̄н  —  усіх їх; варн̣а̄н  —  підрозділи; татга̄  —  як і; а̄ш́рама̄н  —  уклади людського суспільства.

Translation

Переклад

I am thinking about myself and also, O best amongst the demigods, about you, as well as about all the demigods, sages, denizens of Pitṛloka, devotees of the Lord and all men obedient to the system of varṇa and āśrama in human society.

Я думаю про себе, а також, найліпший з півбогів, про тебе, про півбогів, мудреців, жителів Пітрілоки, відданих Господа й усіх, хто додержує системи варн та ашрамів у людському суспільстві.

Purport

Коментар

To effect the perfection of human life there is cooperation between men and demigods, sages, denizens of the Pitṛloka, devotees of the Lord and the scientific system of varṇa and āśrama orders of life. The distinction between human life and animal life therefore begins with the scientific system of varṇa and āśrama, guided by the experience of the sages in relation with the demigods, gradually rising to the summit of reestablishing our eternal relation with the Supreme Absolute Truth, the Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa. When God-made varṇāśrama-dharma, which is strictly meant for developing animal consciousness into human consciousness and human consciousness into godly consciousness, is broken by advancement of foolishness, the whole system of peaceful and progressive life is at once disturbed. In the Age of Kali, the first attack of the venomous snake strikes against the God-made varṇāśrama-dharma, and thus a person properly qualified as a brāhmaṇa is called a śūdra, and a śūdra by qualification is passing as a brāhmaṇa, all on a false birthright claim. To become a brāhmaṇa by a birthright claim is not at all bona fide, although it may be a fulfillment of one of the conditions. But the real qualification of a brāhmaṇa is to control the mind and the senses, and to cultivate tolerance, simplicity, cleanliness, knowledge, truthfulness, devotion and faith in the Vedic wisdom. In the present age, consideration of the necessary qualification is being neglected, and the false birthright claim is being supported even by a popular, sophisticated poet, the author of Rāma-carita-mānasa.

Щоб людське життя було досконалим, потрібні злагоджені дії людей та півбогів, мудреців, жителів Пітрілоки і відданих Господа на основі науково організованого суспільства, складеного з варн і ашрамів. Таким чином, людське життя починає відрізнятись від тваринного після прийняття наукової системи варн та ашрамів, що спирається на знання мудреців, які діють у повному зв’язку з півбогами; це знаменує початок шляху до вершини    —    відновлення наших вічних стосунків з Верховною Абсолютною Істиною, Богом-Особою, Господом Шрі Крішною. Коли через засилля невігластва руйнується дана від Бога варнашрама-дгарма, яка спрямована на єдине    —    дати можливість піднестися від рівня тваринної свідомости до рівня людської свідомости і далі до свідомости божественної,    —    нормальна життєдіяльність суспільства миру та поступу стає неможливою. Отруйна змія Калі-юґи нападає передусім на дану від Бога варнашрама-дгарму, так що людей, які насправді посідають брахманічні якості, називають шудрами, а шудри видають себе за брахман лише на підставі «права народження», яка є несправедливою. Вважати людину за брахману тільки тому, що вона народилася в родині брахман, зовсім не відповідає писанням, хоча це й може бути однією з передумов. Насправді зватися брахманою має право той, хто опанував свої розум та чуття, хто виховує терпимість, простоту, чистоту, плекає знання, правдивість, відданість Господеві й віру у мудрість Вед. Нині, проте, не зважають на те, що людина має посідати належні якості, і навіть автор «Рама-чаріта- манаси», знаменитий поет і автор високомистецьких творів, виступає за несправедливе «право народження».

This is all due to the influence of the Age of Kali. Thus mother earth, represented as a cow, was lamenting the regrettable condition.

Все це наслідки впливу епохи Калі. Тому матінка-Земля у подобі корови оплакувала стан світу.