Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् ।
नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे ॥ १७ ॥

Text

Verš

tasyaivaṁ vartamānasya
pūrveṣāṁ vṛttim anvaham
nātidūre kilāścaryaṁ
yad āsīt tan nibodha me
tasyaivaṁ vartamānasya
pūrveṣāṁ vṛttim anvaham
nātidūre kilāścaryaṁ
yad āsīt tan nibodha me

Synonyms

Synonyma

tasya — of Mahārāja Parīkṣit; evam — thus; vartamānasya — remaining absorbed in such thought; pūrveṣām — of his forefathers; vṛttim — good engagement; anvaham — day after day; na — not; ati-dūre — far off; kila — verily; āścaryam — astonishing; yat — that; āsīt — was; tat — which; nibodha — know it; me — from me.

tasya — Mahārāje Parīkṣita; evam — takto; vartamānasya — neustále pohrouženého do takových myšlenek; pūrveṣām — na své předky; vṛttim — dobré zaměstnání; anvaham — den za dnem; na — ne; ati-dūre — daleko; kila — vskutku; āścaryam — udivující; yat — to; āsīt — bylo; tat — co; nibodha — vězte; me — ode mne.

Translation

Překlad

Now you may hear from me of what happened while Mahārāja Parīkṣit was passing his days hearing of the good occupations of his forefathers and being absorbed in thought of them.

Nyní slyšte, co se stalo, když Mahārāja Parīkṣit trávil své dny nasloucháním o dobrých činnostech svých předků a byl pohroužen do myšlenek na ně.