Skip to main content

Text 5

ВІРШ 5

Devanagari

Деванагарі

सम्पद: क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही ।
जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम् ॥ ५ ॥

Text

Текст

sampadaḥ kratavo lokā
mahiṣī bhrātaro mahī
jambudvīpādhipatyaṁ ca
yaśaś ca tri-divaṁ gatam
сампадах̣ кратаво лока̄
махіші бгра̄таро махі
джамбудвіпа̄дгіпатйам̇ ча
йасаш́ ча трі-дівам̇
ґатам

Synonyms

Послівний переклад

sampadaḥ — opulence; kratavaḥ — sacrifices; lokāḥ — future destination; mahiṣī — the queens; bhrātaraḥ — the brothers; mahī — the earth; jambu-dvīpa — the globe or planet of our residence; ādhipatyam — sovereignty; ca — also; yaśaḥ — fame; ca — and; tri-divam — celestial planets; gatam — spread over.

сампадах̣   —   багатство ; кратавах̣   —   жертвопринесення ; лока̄х̣—майбутнє; махіші—цариці; бгра̄тарах̣  —  брати; махі  —   земля; джамбӯ-двіпа  —  планета, земна куля, на якій ми живемо; а̄дгіпатйам  —  верховна влада; ча  —  також; йаш́ах̣  —   слава; ча  —  та; трі-дівам  —  до райських планет; ґатам  —   дійшла.

Translation

Переклад

News even reached the celestial planets about Mahārāja Yudhiṣṭhira’s worldly possessions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet earth, his fame, etc.

Про Махараджу Юдгіштгіру, його багатство, жертвопринесення, які забезпечували йому ліпше майбутнє, його царицю, його стійких братів, величезне царство, про його неподільну владу над планетою Земля, добре ім’я та інше почали говорити навіть на райських планетах.

Purport

Коментар

Only a rich and great man’s name and fame are known all over the world, and the name and fame of Mahārāja Yudhiṣṭhira reached the higher planets because of his good administration, worldly possessions, glorious wife Draupadī, the strength of his brothers Bhīma and Arjuna, and his solid sovereign power over the world, known as Jambudvīpa. Here the word lokāḥ is significant. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. A person can reach them by dint of his work in the present life, as stated in Bhagavad-gītā (9.25). No forceful entrance is allowed there. The tiny material scientists and engineers who have discovered vehicles to travel over a few thousand miles in outer space will not be allowed entrance. That is not the way to reach the better planets. One must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and service. Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into animal life to suffer more and more the pangs of material existence, and this is also stated in Bhagavad-gītā (16.19). Mahārāja Yudhiṣṭhira’s good sacrifices and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them.

Зажити всесвітньої слави може тільки той, хто володіє неабияким багатством або робить щось надзвичайне. А про Махараджу Юдгіштгіру та його дії говорили навіть на вищих планетах: він був чудовий правитель, мав величезні маєтки, славетну дружину Драупаді, підтримку братів Бгіми й Арджуни та неподільну владу над цілим світом, що відомий як Джамбудвіпа. У цьому вірші дуже важливе слово лока̄х̣. Є багато вищих планет (лок), розсіяних як в матеріальному, так і в духовному небі. У «Бгаґавад-ґіті» (9.25) сказано, що їх можна досягти, якщо діяти в нинішньому житті належним чином. Силою на ті планети не потрапити. Жалюгідні обмежені вчені-матеріалісти та інженери, які винайшли космічні кораблі, що здатні подолати якихось кілька тисяч кілометрів, не дістануть туди доступу. За допомогою космічних кораблів досягти планет з вищим рівнем розвитку неможливо. Змогу вступити до тих щасливих планет отримують, виконуючи жертвопринесення і служіння. На тих, що грішать на кожнім кроці життя, чекає тільки деґрадація до тваринного рівня життя і чимдалі більше матеріальних страждань; за це йдеться у «Бгаґавад-ґіті» (16.19). Завдяки своїм добрим якостям та готовності до жертви Махараджа Юдгіштгіра був такий піднесений і шляхетний, що навіть жителі вищих небесних планет були готові прийняти його до свого кола як рівного.