Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् ।
प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश ॥ ३० ॥

Text

Verš

athāviśat sva-bhavanaṁ
sarva-kāmam anuttamam
prāsādā yatra patnīnāṁ
sahasrāṇi ca ṣoḍaśa
athāviśat sva-bhavanaṁ
sarva-kāmam anuttamam
prāsādā yatra patnīnāṁ
sahasrāṇi ca ṣoḍaśa

Synonyms

Synonyma

atha — thereafter; aviśat — entered; sva-bhavanam — personal palaces; sarva — all; kāmam — desires; anuttamam — perfect to the fullest extent; prāsādāḥ — palaces; yatra — where; patnīnām — of the wives numbering; sahasrāṇi — thousands; ca — over and above; ṣoḍaśa — sixteen.

atha — poté; aviśat — vstoupil; sva-bhavanam — vlastní paláce; sarva — všechny; kāmam — touhy; anuttamam — dokonalé do nejvyšší míry; prāsādāḥ — paláce; yatra — kde; patnīnām — manželek v počtu; sahasrāṇi — tisíců; ca — a více; ṣoḍaśa — šestnáct.

Translation

Překlad

Thereafter, the Lord entered His palaces, which were perfect to the fullest extent. His wives lived in them, and they numbered over sixteen thousand.

Poté Pán vstoupil do Svých paláců, které byly dokonalé do nejvyšší míry. Žily v nich Jeho manželky, kterých bylo více než šestnáct tisíc.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa had 16,108 wives, and for each and every one of them there was a fully equipped palace complete with necessary compounds and gardens. Full description of these palaces is given in the Tenth Canto. All the palaces were made of the best marble stone. They were illuminated by jewels and decorated by curtains and carpets of velvet and silk, nicely bedecked and embroidered with gold lace. The Personality of Godhead means one who is full with all power, all energy, all opulences, all beauties, all knowledge and all renunciation. Therefore, in the palaces of the Lord there was nothing wanting for fulfilling all desires of the Lord. The Lord is unlimited, and therefore His desires are also unlimited, and the supply is also unlimited. Everything being unlimited, it is concisely described here as sarva-kāmam, or full with all desirable equipment.

Pán Kṛṣṇa měl 16 108 manželek a každá z nich dostala vlastní palác s dokonalým vybavením, včetně dvorů a zahrad. Tyto paláce podrobně popisuje desátý zpěv. Všechny byly postavené z toho nejlepšího mramoru, osvětlovaly je drahokamy a zdobily je sametové a hedvábné závěsy a koberce, které byly pokryté pestrými vzory a obšité zlatou krajkou. Nejvyšší Pán je ten, který vlastní v plné míře všechnu moc, energii, bohatství, krásu, poznání a odříkání. V Pánových palácích proto bylo vše potřebné k vyplnění Jeho tužeb. Jelikož Pán je neomezený, neomezené jsou i Jeho touhy a prostředky jejich uspokojení. Vše je neomezené, a to zde výstižně označuje slovo sarva-kāmam neboli “plně vybavené k uspokojení všech tužeb”.