Skip to main content

Text 22

ВІРШ 22

Devanagari

Деванагарі

प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणै: ।
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु: ॥ २२ ॥

Text

Текст

prahvābhivādanāśleṣa-
kara-sparśa-smitekṣaṇaiḥ
āśvāsya cāśvapākebhyo
varaiś cābhimatair vibhuḥ
прахва̄бгіва̄дана̄ш́леша-
кара-спарш́а-смітекшан̣аіх̣
а̄ш́ва̄сйа ча̄ш́вапа̄кебгйо
вараіш́ ча̄бгіматаір вібгух̣

Synonyms

Послівний переклад

prahvā — by bowing His head; abhivādana — by greeting with words; āśleṣa — embracing; kara-sparśa — shaking hands; smita-īkṣaṇaiḥ — by a glancing smile; āśvāsya — by encouragement; ca — and; āśvapākebhyaḥ — down to the lowest rank of dog-eaters; varaiḥ — by benedictions; ca — also; abhimataiḥ — as desired by; vibhuḥ — the Almighty.

прахва̄  —  схиляючи голову; абгіва̄дана  —  вітаючи словами; а̄ш́леша  —  обіймаючи; кара-спарш́а  —  потискаючи руки; сміта-ікшан̣аіх̣  —  усміхненим поглядом; а̄ш́ва̄сйа  —  заохочуючи; ча  —  і; а̄ш́вапа̄кебгйах̣  —  аж до найниціших собакоїдів; вараіх̣  —  благословеннями; ча  —  і; абгіматаіх̣  —  як вони хотіли; вібгух̣  —  Всемогутній.

Translation

Переклад

The almighty Lord greeted everyone present by bowing His head, exchanging greetings, embracing, shaking hands, looking and smiling, giving assurances and awarding benedictions, even to the lowest in rank.

Всемогутній Господь вітав кожного: перед кимось Він схиляв голову, з кимось обмінювався вітаннями, когось обнімав, іншим потискав руки, когось скидав оком і усміхався, когось підбадьорював; Він дарував благословення навіть найницішим людям.

Purport

Коментар

To receive the Lord Śrī Kṛṣṇa there were all grades of population, beginning from Vasudeva, Ugrasena and Gargamuni — the father, grandfather and teacher — down to the prostitutes and caṇḍālas, who are accustomed to eat dogs. And every one of them was properly greeted by the Lord in terms of rank and position. As pure living entities, all are the separated parts and parcels of the Lord, and thus no one is alien by His eternal relation. Such pure living entities are graded differently in terms of contamination of the modes of material nature, but the Lord is equally affectionate to all His parts and parcels, despite material gradation. He descends only to recall these materialistic living beings back to His kingdom, and intelligent persons take advantage of this facility offered by the Personality of Godhead to all living beings. No one is rejected by the Lord from the kingdom of God, and it remains with the living being to accept this or not.

Зустрічати Господа Шрі Крішну вийшли представники всіх верств населення    —    від Васудеви, Уґрасени й Ґарґамуні (батька, діда й вчителя) аж до повій та чандал, які вживають в їжу собачатину. Господь щиро привітав кожного відповідно до його рівня та становища. Всі живі істоти у своєму відначальному стані є відокремлені невід’ємні частки Господа, тож всі вічно пов’язані з Господом і ніхто не чужий Йому. Ці живі істоти, відначально чисті, поділені на різні групи відповідно до ступеня занечищення ґунами матеріальної природи, але Господь любить всі Свої невід’ємні частки однаково, не вважаючи на матеріальні розрізнення. Він сходить лише для того, щоб закликати матеріалістичних живих істот назад до Свого царства, і розумні люди не марнують нагоди, що її дає всім живим істотам Бог-Особа. Господь нікому не забороняє вступити до Свого царства, а вже піти туди чи не піти, має вирішувати сама жива істота.