Skip to main content

<span>Text Nine</span>

Üheksas värss

Devanagari

Devanagari

वैकुण्ठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्वृन्दारण्यमुदारपाणिरामणात्तत्रापि गोवर्धनः ।
राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥ ९ ॥

Text

Tekst

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

Synonyms

Synonyms

vaikuṇṭhāt — than Vaikuṇṭha, the spiritual world; janitaḥ — because of birth; varā — better; madhu-purī — the transcendental city known as Mathurā; tatra api — superior to that; rāsa-utsavāt — because of the performance of the rāsa-līlā; vṛndā-araṇyam — the forest of Vṛndāvana; udāra-pāṇi — of Lord Kṛṣṇa; ramaṇāt — because of various kinds of loving pastimes; tatra api — superior to that; govardhanaḥ — Govardhana Hill; rādhā-kuṇḍam — a place called Rādhā-kuṇḍa; iha api — superior to this; gokula-pateḥ — of Kṛṣṇa, the master of Gokula; prema-amṛta — with the nectar of divine love; āplāvanāt — because of being overflooded; kuryāt — would do; asya — of this (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ — situated; giri-taṭe — at the foot of Govardhana Hill; sevām — service; vivekī — who is intelligent; na — not; kaḥ — who.

vaikuṇṭhāt — kui Vaikuṇṭha, vaimne maailm; janitaḥ — sünni tõttu; varā — parem; madhu-purī — transtsendentaalne linn, mida nimetatakse Mathurāks; tatra api — sellest kõrgem; rāsa-utsavāt — rāsa-līlā toimumise tõttu; vṛndā-araṇyam — Vṛndāvana, transtsendentaalne mets; udāra-pāṇi — Jumal Kṛṣṇa; ramaṇāt — erinevate armumängude tõttu; tatra api — sellest kõrgem; govardhanaḥ — Govardhana mägi; rādhā- kuṇḍam — paik, mida nimetatakse Rādhā-kuṇḍaks; iha api — sellest kõrgem; gokula-pateḥ — Kṛṣṇa, Gokula valitseja; prema-amṛta — jumaliku armastuse nektari; āplāvanāt — üleujutuse tõttu; kuryāt — sooritaks; asya — selle (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ — asetsev; giri-taṭe — Govardhana mäe jalamil; sevām — teenimist; vivekī — kes on arukas; na — ei; kaḥ — kes.

Translation

Translation

The holy place known as Mathurā is spiritually superior to Vaikuṇṭha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathurā-purī is the transcendental forest of Vṛndāvana because of Kṛṣṇa’s rāsa-līlā pastimes. And superior to the forest of Vṛndāvana is Govardhana Hill, for it was raised by the divine hand of Śrī Kṛṣṇa and was the site of His various loving pastimes. And, above all, the superexcellent Śrī Rādhā-kuṇḍa stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarean prema of the Lord of Gokula, Śrī Kṛṣṇa. Where, then, is that intelligent Person who is unwilling to serve this divine Rādhā-kuṇḍa, which is situated at the foot of Govardhana Hill?

Püha paik, mis kannab nime Mathurā, on vaimselt kõrgem kui Vaikuṇṭha, transtsendentaalne maailm, sest Jumal ilmus selles paigas. Mathurā-purīst kõrgem on Vṛndāvana, transtsendentaalne mets, sest seal toimusid Kṛṣṇa rāsa-līlā mängud. Ja Vṛndāvanast kõrgem on Govardhana mägi, sest Śrī Kṛṣṇa tõstis seda Oma jumaliku käega ning see oli Tema erinevate armumängude toimumispaigaks. Ning kõigist neist kõrgem on ületamatu Rādhā-kuṇḍa, sest see on üle ujutatud Gokula valitseja, Śrī Kṛṣṇa jumaliku nektari – premaga. Milline arukas inimene ei sooviks siis teenida seda jumalikku Rādhā-kuṇḍat, mis asetseb Govardhana mäe jalamil?

Purport

Purport

The spiritual world is three fourths of the total creation of the Supreme Personality of Godhead, and it is the most exalted region. The spiritual world is naturally superior to the material world; however, Mathurā and the adjoining areas, although appearing in the material world, are considered superior to the spiritual world because the Supreme Personality of Godhead Himself appeared at Mathurā. The interior forests of Vṛndāvana are considered superior to Mathurā because of the presence of the twelve forests (dvādaśa-vana), such as Tālavana, Madhuvana and Bahulāvana, which are famous for the various pastimes of the Lord. Thus the interior Vṛndāvana forest is considered superior to Mathurā, but superior to these forests is the divine Govardhana Hill because Kṛṣṇa lifted Govardhana Hill like an umbrella, raising it with His lotuslike beautiful hand to protect His associates, the denizens of Vraja, from the torrential rains sent by the angry Indra, king of the demigods. It is also at Govardhana Hill that Kṛṣṇa tends the cows with His cowherd friends, and there also He had His rendezvous with His most beloved Śrī Rādhā and engaged in loving pastimes with Her. Rādhā-kuṇḍa, at the foot of Govardhana, is superior to all because it is there that love of Kṛṣṇa overflows. Advanced devotees prefer to reside at Rādhā-kuṇḍa because this place is the site of many memories of the eternal loving affairs between Kṛṣṇa and Rādhārāṇī (rati-vilāsa).

Vaimne maailm moodustab kolm neljandikku Jumala Kõrgeima Isiksuse loomest ning on selle kõige ülevamaks osaks. Loomulikult on vaimne maailm kõrgem materiaalsest maailmast, ent Mathurāt ja sellega külgnevaid piirkondi – kuigi need on avaldunud materiaalses maailmas – peetakse vaimsest maailmast kõrgemaks, sest Mathurā oli Jumala Kõrgeima Isiksuse ilmumise paigaks. Vṛndāvanat peetakse Mathurāst veel kõrgemaks, kuna sealsed kaksteist transtsendentaalset metsa (dvādaśa-vana) – Tālavana, Madhuvana, Bahulāvana ja teised – on kuulsad Jumala erinevate mängude toimumispaigana. Seega peetakse Vṛndāvanaks nimetatavaid metsi Mathurāst kõrgemaks, kuid nendest metsadest on veelgi kõrgem jumalik Govardhana mägi, sest Kṛṣṇa tõstis selle Oma lootosesarnase ilusa käega vihmavarjuks Oma kaaslastele – Vraja elanikele – , et kaitsta neid paduvihmade eest, mida saatis raevunud Indra, pooljumalate kuningas. Govardhana mägi on ühtlasi paigaks, kus Kṛṣṇa koos Oma karjustest sõpradega lehmi karjatas ning pealegi käisid Kṛṣṇa ja Tema armastatuim, Śrī Rādhā, just siin kohtamas, et avaldada Oma armumänge. Govardhana jalamil asuv Rādhā-kuṇḍa on aga kõigist nimetatud paikadest kõrgem, kuna siin voolab armastus Kṛṣṇa vastu üle kallaste. Edasijõudnud pühendunud eelistavad elada Rādhā-kuṇḍa ääres, sest see paik on täis mälestusi Kṛṣṇa ja Rādhārāṇī igavestest armusuhetest (rati-vilāsa).

In Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā) it is stated that when Śrī Caitanya Mahāprabhu first visited the area of Vraja-bhūmi, He could not at first find the location of Rādhā-kuṇḍa. This means that Śrī Caitanya Mahāprabhu was actually searching for the exact location of Rādhā-kuṇḍa. Finally He found the holy spot, and there was a small pond there. He took His bath in that small pond and told His devotees that the actual Rādhā-kuṇḍa was situated there. Later the pond was excavated by Lord Caitanya’s devotees, headed first by the Six Gosvāmīs, such as Rūpa and Raghunātha dāsa. Presently there is a large lake known as Rādhā-kuṇḍa there. Śrīla Rūpa Gosvāmī has given much stress to Rādhā-kuṇḍa because of Śrī Caitanya Mahāprabhu’s desire to find it. Who, then, would give up Rādhā-kuṇḍa and try to reside elsewhere? No person with transcendental intelligence would do so. The importance of Rādhā-kuṇḍa, however, cannot be realized by other Vaiṣṇava sampradāyas, nor can persons uninterested in the devotional service of Lord Caitanya Mahāprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Rādhā-kuṇḍa. Thus Rādhā-kuṇḍa is mainly worshiped by the Gauḍīya Vaiṣṇavas, the followers of Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.

„Caitanya-caritāmṛtas" (Madhya-līlā) räägitakse, et kui Jumal Śrī Caitanya Mahāprabhu külastas esimest korda Vrajabhūmit, ei suutnud Ta kohe Rādhā-kuṇḍa asukohta leida. Sellest kirjeldusest võime mõista, et Ta otsis Rādhā-kuṇḍa täpset asukohta. Lõpuks leidis Ta siiski selle püha paiga, kus asus vaid väike tiik. Ta kastis End sellesse tiiki ning ütles siis Oma pühendunutele, et see on tõeline Rādhā-kuṇḍa. Hiljem kaevasid Jumal Caitanya pühendunud, eesotsas kuue Gosvāmī, sealhulgas Rūpa ja Raghunātha dāsaga, selle tiigi suuremaks ning tänapäeval võime me sellest kohast leida Rādhā-kuṇḍa järve. Śrīla Rūpa Gosvāmī pöörab Rādhā-kuṇḍale niivõrd palju tähelepanu põhjusel, et Śrī Caitanya Mahāprabhu soovis seda leida. Kes küll loobuks siis Rādhā-kuṇḍa ääres elamisest ja püüaks asuda elama kuhugi mujale? Mitte ükski transtsendentaalset arukust omav inimene ei tee seda. Teised vaiṣṇava sampradāyad ei suuda ometigi Rādhā-kuṇḍa tähtsust teadvustada. Samuti ei mõista Rādhā-kuṇḍa vaimset tähtsust ja jumalikku loodust need, kes ei ole huvitatud Jumal Caitanya Mahāprabhu pühendunud teenimisest. Seepärast kummardavad Rādhā-kuṇḍat peamiselt gauḍīya vaiṣṇavad – Jumal Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu järgijad.