Skip to main content

Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead

Крішна, Верховний Бог-Особа

A Summary Study of Śrīla Vyāsadeva’s Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth Canto

A Summary Study of Śrīla Vyāsadeva’s Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth Canto

by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

Chapter 1: The Advent of Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: Прихід Господа Крішни
Chapter 2: Prayers by the Demigods for Lord Kṛṣṇa in the Womb
РОЗДІЛ ДРУГИЙ: Півбоги моляться до Крішни, що перебуває в лоні Девакі
Chapter 3: The Birth of Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: Народження Господа Крішни
Chapter 4: Kaṁsa Begins His Persecutions
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: Камса починає переслідування
Chapter 5: The Meeting of Nanda and Vasudeva
РОЗДІЛ П’ЯТИЙ: Зустріч Нанди й Васудеви
Chapter 6: Pūtanā Killed
РОЗДІЛ ШОСТИЙ: Смерть Путани
Chapter 7: The Salvation of Tṛṇāvarta
РОЗДІЛ СЬОМИЙ: Спасіння Трінаварти
Chapter 8: Vision of the Universal Form
РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ: Крішна показує Свою всесвітню форму
CHAPTER 9: Mother Yaśodā Binds Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ: Мати Яшода зв’язує Господа Крішну
CHAPTER 10: The Deliverance of Nalakūvara and Maṇigrīva
РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ: Звільнення Налакувари й Маніґріви
CHAPTER 11: Killing the Demons Vatsāsura and Bakāsura
РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ: Смерть демонів Ватсасури й Бакасури
CHAPTER 12: The Killing of the Aghāsura Demon
РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ: Смерть демона Аґгасури
CHAPTER 13: The Stealing of the Boys and Calves by Brahmā
РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ: Як Брахма вкрав хлопчиків і телят
CHAPTER 14: Prayers Offered by Lord Brahmā to Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ: Молитви, що їх Господь Брахма підносив до Господа Крішни
CHAPTER 15: The Killing of Dhenukāsura
РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ: Смерть Дгенукасури
CHAPTER 16: Subduing Kāliya
РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ: Підкорення Калії
CHAPTER 17: Extinguishing the Forest Fire
РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ: Як згашено лісову пожежу
CHAPTER 18: Killing the Demon Pralambāsura
РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ: Смерть демона Праламбасури
CHAPTER 19: Devouring the Forest Fire
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ: Крішна поглинає лісову пожежу
CHAPTER 20: Description of Autumn
CHAPTER 21: The Gopīs Attracted by the Flute
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ: Звуки флейти причаровують ґопі
CHAPTER 22: Stealing the Garments of the Unmarried Gopī Girls
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Крішна краде вбрання молодих незаміжніх ґопі
CHAPTER 23: Delivering the Wives of the Brāhmaṇas Who Performed Sacrifices
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Звільнення дружин брахман, які виконували жертвопринесення
CHAPTER 24: Worshiping Govardhana Hill
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Поклоніння пагорбу Ґовардгані
CHAPTER 25: Devastating Rainfall in Vṛndāvana
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ: Спустошлива злива у Вріндавані
CHAPTER 26: Wonderful Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Дивовижний Крішна
CHAPTER 27: Prayers by Indra, the King of Heaven
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Молитви Індри, царя небес
CHAPTER 28: Releasing Nanda Mahārāja from the Clutches of Varuṇa
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Як Нанду Махараджу звільнено з рук Варуни
CHAPTER 29: The Rāsa Dance: Introduction
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ: Танець раса (вступ)
CHAPTER 30: Kṛṣṇa’s Hiding from the Gopīs
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТИЙ: Крішна ховається від ґопі
CHAPTER 31: Songs by the Gopīs
CHAPTER 32: Kṛṣṇa Returns to the Gopīs
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Крішна повертається до ґопі
CHAPTER 33: Description of the Rāsa Dance
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Опис танцю раса
CHAPTER 34: Vidyādhara Liberated and the Demon Śaṅkhacūḍa Killed
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Звільнення Від’ядгари, знищення демона Шанкгачуди
CHAPTER 35: The Gopīs’ Feelings of Separation
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ П'ЯТИЙ: Ґопі тужать у розлуці з Крішною
CHAPTER 36: Kaṁsa Sends Akrūra for Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Камса посилає Акруру по Крішну
CHAPTER 37: Killing the Keśī Demon and Vyomāsura
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Крішна вбиває демонів Кеші та Вйомасуру
CHAPTER 38: Akrūra’s Arrival in Vṛndāvana
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Акрура прибуває до Вріндавани
CHAPTER 39: Akrūra’s Return Journey and His Vision of Viṣṇuloka Within the Yamunā River
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТИЙ: Акрура вирушає у зворотню путь і дорогою відвідує Вішнулоку в річці Ямуні
CHAPTER 40: Prayers by Akrūra
РОЗДІЛ СОРОКОВИЙ: Молитви Акрури
CHAPTER 41: Kṛṣṇa Enters Mathurā
РОЗДІЛ СОРОК ПЕРШИЙ: Крішна приїздить до Матгури
CHAPTER 42: The Breaking of the Bow in the Sacrificial Arena
РОЗДІЛ СОРОК ДРУГИЙ: Крішна ламає лук на жертовній арені
CHAPTER 43: The Killing of the Elephant Kuvalayāpīḍa
РОЗДІЛ СОРОК ТРЕТІЙ: Смерть слона Кувалаяпіди
CHAPTER 44: The Killing of Kaṁsa
CHAPTER 45: Kṛṣṇa Recovers the Son of His Teacher
РОЗДІЛ СОРОК П'ЯТИЙ: Крішна повертає Своєму вчителеві сина
CHAPTER 46: Uddhava Visits Vṛndāvana
РОЗДІЛ СОРОК ШОСТИЙ: Уддгава відвідує Вріндавану
CHAPTER 47: Delivery of the Message of Kṛṣṇa to the Gopīs
РОЗДІЛ СОРОК СЬОМИЙ: Ґопі отримують послання від Крішни
CHAPTER 48: Kṛṣṇa Pleases His Devotees
РОЗДІЛ СОРОК ВОСЬМИЙ: Крішна вдовольняє Своїх відданих
CHAPTER 49: Ill-motivated Dhṛtarāṣṭra
РОЗДІЛ СОРОК ДЕВ'ЯТИЙ: Підступний Дгрітараштра
CHAPTER 50: Kṛṣṇa Erects the Dvārakā Fort
РОЗДІЛ П'ЯТДЕСЯТИЙ: Крішна будує фортецю Двараку
CHAPTER 51: The Deliverance of Mucukunda
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Звільнення Мучукунди
CHAPTER 52: Kṛṣṇa, the Raṇacora
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ДРУГИЙ: Крішна тікає з поля бою
CHAPTER 53: Kṛṣṇa Kidnaps Rukmiṇī
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Крішна викрадає Рукміні
CHAPTER 54: Kṛṣṇa Defeats All the Princes and Takes Rukmiṇī Home to Dvārakā
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Крішна перемагає всіх царевичів і забирає Рукміні до Двараки
CHAPTER 55: Pradyumna Born to Kṛṣṇa and Rukmiṇī
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ П'ЯТИЙ: У Крішни з Рукміні народжується Прад’юмна
CHAPTER 56: The Story of the Syamantaka Jewel
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ШОСТИЙ: Історія самоцвіту С’ямантаки
CHAPTER 57: The Killing of Satrājit and Śatadhanvā
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ СЬОМИЙ: Вбивство Сатраджіта і покарання Шатадганви
CHAPTER 58: Five Queens Married by Kṛṣṇa
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Крішна одружується з п’ятьма царівнами
CHAPTER 59: The Deliverance of the Demon Bhaumāsura
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Звільнення демона Бгаумасури
CHAPTER 60: Talks Between Kṛṣṇa and Rukmiṇī
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТИЙ: Крішна розмовляє з Рукміні
CHAPTER 61: The Genealogy of the Family of Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Родовід від Крішни
CHAPTER 62: The Meeting of Ūṣā and Aniruddha
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДРУГИЙ: Зустріч Уші з Аніруддгою
CHAPTER 63: Lord Kṛṣṇa Fights with Bāṇāsura
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Битва Господа Крішни з Банасурою
CHAPTER 64: The Story of King Nṛga
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Історія царя Нріґи
CHAPTER 65: Lord Balarāma Visits Vṛndāvana
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТИЙ: Господь Баларама відвідує Вріндавану
CHAPTER 66: The Deliverance of Pauṇḍraka and the King of Kāśī
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ШОСТИЙ: Звільнення Паундраки й царя Каші
CHAPTER 67: The Deliverance of Dvivida Gorilla
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ СЬОМИЙ: Звільнення ґорили Двівіди
CHAPTER 68: The Marriage of Sāmba
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Самба одружується
CHAPTER 69: The Great Sage Nārada Visits the Different Homes of Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Нарада відвідує палаци Господа Крішни
CHAPTER 70: Lord Kṛṣṇa’s Daily Activities
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТИЙ: Повсякденні заняття Господа Крішни
CHAPTER 71: Lord Kṛṣṇa in Indraprastha City
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Господь Крішна в місті Індрапрастзі
CHAPTER 72: The Liberation of King Jarāsandha
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ДРУГИЙ: Звільнення царя Джарасандги
CHAPTER 73: Lord Kṛṣṇa Returns to the City of Hastināpura
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Господь Крішна повертається до Хастінапури
CHAPTER 74: The Deliverance of Śiśupāla
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Звільнення Шішупали
CHAPTER 75: Why Duryodhana Felt Insulted at the End of the Rājasūya Sacrifice
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ П'ЯТИЙ: Чому Дурйодгана почувався ображений по закінченні Раджасуя-яґ’ї
CHAPTER 76: The Battle Between Śālva and Members of the Yadu Dynasty
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ШОСТИЙ: Битва Ядавів з Шалвою
CHAPTER 77: The Deliverance of Śālva
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ СЬОМИЙ: Звільнення Шалви
CHAPTER 78: The Killing of Dantavakra, Vidūratha and Romaharṣaṇa
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Загибель Дантавакри, Відуратги й Ромахаршани
CHAPTER 79: The Liberation of Balvala, and Lord Balarāma’s Touring the Sacred Places
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯИЙ: Звільнення Балвали. Господь Баларама відвідує святі місця
CHAPTER 80: The Meeting of Lord Kṛṣṇa with Sudāmā Brāhmaṇa
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТИЙ: Зустріч Господа Крішни з брахманою Судамою
CHAPTER 81: The Brāhmaṇa Sudāmā Blessed by Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Господь Крішна благословляє брахману Судаму
CHAPTER 82: Lord Kṛṣṇa and Balarāma Meet the Inhabitants of Vṛndāvana
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ДРУГИЙ: Зустріч Господа Крішни і Баларами з жителями Вріндавани
CHAPTER 83: Draupadī Meets the Queens of Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Зустріч Драупаді з царицями Крішни
CHAPTER 84: Sacrificial Ceremonies Performed by Vasudeva
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Васудева виконує жертвопринесення
CHAPTER 85: Spiritual Instruction for Vasudeva, and the Return of the Six Dead Sons of Devakī by Lord Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ П’ЯТИЙ: Господь Крішна дає
Васудеві духовні повчання і повертає Девакі шестеро її померлих синів
CHAPTER 86: The Kidnapping of Subhadrā, and Lord Kṛṣṇa’s Visiting Śrutadeva and Bahulāśva
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ШОСТИЙ: Викрадення Субгадри. Господь Крішна відвідує Шрутадеву й Бахулашву
CHAPTER 87: Prayers by the Personified Vedas
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ СЬОМИЙ: Молитви уособлених Вед
CHAPTER 88: The Deliverance of Lord Śiva
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Вішну рятує Господа Шіву
CHAPTER 89: The Superexcellent Power of Kṛṣṇa
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Надзвичайна могутність Крішни
CHAPTER 90: Summary Description of Lord Kṛṣṇa’s Pastimes
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯНОСТИЙ: Підсумок описам розваг Господа Крішни