Skip to main content

Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead

KRIŠNA, Nejvyšší Osobnost Božství

A Summary Study of Śrīla Vyāsadeva’s Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth Canto

A Summary Study of Śrīla Vyāsadeva’s Śrīmad-Bhāgavatam, Tenth Canto

by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

Chapter 1: The Advent of Lord Kṛṣṇa
1. KAPITOLA: Příchod Pána Krišny
Chapter 2: Prayers by the Demigods for Lord Kṛṣṇa in the Womb
2. KAPITOLA: Modlitby polobohů k Pánu Krišnovi v lůně
Chapter 3: The Birth of Lord Kṛṣṇa
3. KAPITOLA: Narození Pána Krišny
Chapter 4: Kaṁsa Begins His Persecutions
4. KAPITOLA: Kansovo pronásledování začíná
Chapter 5: The Meeting of Nanda and Vasudeva
5. KAPITOLA: Nandovo setkání s Vasudévou
Chapter 6: Pūtanā Killed
6. KAPITOLA: Zabití Pútany
Chapter 7: The Salvation of Tṛṇāvarta
7. KAPITOLA: Trinávartovo vysvobození
Chapter 8: Vision of the Universal Form
8. KAPITOLA: Zjevení vesmírné podoby
CHAPTER 9: Mother Yaśodā Binds Lord Kṛṣṇa
9. KAPITOLA: Matka Jašódá svazuje Pána Krišnu
CHAPTER 10: The Deliverance of Nalakūvara and Maṇigrīva
10. KAPITOLA: Vysvobození Nalakúvary a Manigrívy
CHAPTER 11: Killing the Demons Vatsāsura and Bakāsura
11. KAPITOLA: Smrt démonů Vatsásury a Bakásury
CHAPTER 12: The Killing of the Aghāsura Demon
12. KAPITOLA: Smrt démona Aghásury
CHAPTER 13: The Stealing of the Boys and Calves by Brahmā
13. KAPITOLA: Jak Brahmá ukradl pasáčky a telátka
CHAPTER 14: Prayers Offered by Lord Brahmā to Lord Kṛṣṇa
14. KAPITOLA: Modlitby Pána Brahmy k Pánu Krišnovi
CHAPTER 15: The Killing of Dhenukāsura
15. KAPITOLA: Zabití Dhénukásury
CHAPTER 16: Subduing Kāliya
16. KAPITOLA: Zkrocení Káliji
CHAPTER 17: Extinguishing the Forest Fire
17. KAPITOLA: Uhašení lesního požáru
CHAPTER 18: Killing the Demon Pralambāsura
18. KAPITOLA: Smrt démona Pralambásury
CHAPTER 19: Devouring the Forest Fire
19. KAPITOLA: Krišna polyká lesní požár
CHAPTER 20: Description of Autumn
20. KAPITOLA: Popis podzimu
CHAPTER 21: The Gopīs Attracted by the Flute
21. KAPITOLA: Gópí okouzluje Krišnova flétna
CHAPTER 22: Stealing the Garments of the Unmarried Gopī Girls
22. KAPITOLA: Krišna krade šaty svobodným dívkám
CHAPTER 23: Delivering the Wives of the Brāhmaṇas Who Performed Sacrifices
23. KAPITOLA: Osvobození manželek bráhmanů provádějících oběti
CHAPTER 24: Worshiping Govardhana Hill
24. KAPITOLA: Uctívání kopce Góvardhanu
CHAPTER 25: Devastating Rainfall in Vṛndāvana
25. KAPITOLA: Pustošící deště nad Vrindávanem
CHAPTER 26: Wonderful Kṛṣṇa
26. KAPITOLA: Úžasný Krišna
CHAPTER 27: Prayers by Indra, the King of Heaven
27. KAPITOLA: Modlitby krále nebes Indry
CHAPTER 28: Releasing Nanda Mahārāja from the Clutches of Varuṇa
28. KAPITOLA: Vysvobození Nandy Mahárádže z Varunova zajetí
CHAPTER 29: The Rāsa Dance: Introduction
29. KAPITOLA: Tanec rāsa — úvod
CHAPTER 30: Kṛṣṇa’s Hiding from the Gopīs
30. KAPITOLA: Krišna se skrývá před gópími
CHAPTER 31: Songs by the Gopīs
31. KAPITOLA: Písně gópí
CHAPTER 32: Kṛṣṇa Returns to the Gopīs
32. KAPITOLA: Krišna se vrací ke gópím
CHAPTER 33: Description of the Rāsa Dance
33. KAPITOLA: Popis tance rāsa
CHAPTER 34: Vidyādhara Liberated and the Demon Śaṅkhacūḍa Killed
34. KAPITOLA: Vidjádharovo vysvobození a smrt démona Šankhačúdy
CHAPTER 35: The Gopīs’ Feelings of Separation
35. KAPITOLA: Gópí cítí odloučení
CHAPTER 36: Kaṁsa Sends Akrūra for Kṛṣṇa
36. KAPITOLA: Kansa posílá Akrúru pro Krišnu
CHAPTER 37: Killing the Keśī Demon and Vyomāsura
37. KAPITOLA: Smrt démonů Kéšího a Vjómásury
CHAPTER 38: Akrūra’s Arrival in Vṛndāvana
38. KAPITOLA: Akrúrův příjezd do Vrindávanu
CHAPTER 39: Akrūra’s Return Journey and His Vision of Viṣṇuloka Within the Yamunā River
39. KAPITOLA: Akrúra cestuje zpět a vidí Višnulóku v řece Jamuně
CHAPTER 40: Prayers by Akrūra
40. KAPITOLA: Akrúrovy modlitby
CHAPTER 41: Kṛṣṇa Enters Mathurā
41. KAPITOLA: Krišna vstupuje do Mathury
CHAPTER 42: The Breaking of the Bow in the Sacrificial Arena
42. KAPITOLA: Krišna láme luk v obětní aréně
CHAPTER 43: The Killing of the Elephant Kuvalayāpīḍa
43. KAPITOLA: Smrt slona Kuvalajápídy
CHAPTER 44: The Killing of Kaṁsa
44. KAPITOLA: Zabití Kansy
CHAPTER 45: Kṛṣṇa Recovers the Son of His Teacher
45. KAPITOLA: Krišna zachraňuje syna svého učitele
CHAPTER 46: Uddhava Visits Vṛndāvana
46. KAPITOLA: Uddhavova návštěva Vrindávanu
CHAPTER 47: Delivery of the Message of Kṛṣṇa to the Gopīs
47. KAPITOLA: Předání Krišnova vzkazu gópím
CHAPTER 48: Kṛṣṇa Pleases His Devotees
48. KAPITOLA: Krišna těší své oddané
CHAPTER 49: Ill-motivated Dhṛtarāṣṭra
49. KAPITOLA: Dhritaráštrovy zlé úmysly
CHAPTER 50: Kṛṣṇa Erects the Dvārakā Fort
50. KAPITOLA: Krišna buduje pevnost Dváraku
CHAPTER 51: The Deliverance of Mucukunda
51. KAPITOLA: Mučukundovo vysvobození
CHAPTER 52: Kṛṣṇa, the Raṇacora
52. KAPITOLA: Krišna jako Rančór
CHAPTER 53: Kṛṣṇa Kidnaps Rukmiṇī
53. KAPITOLA: Krišna unáší Rukminí
CHAPTER 54: Kṛṣṇa Defeats All the Princes and Takes Rukmiṇī Home to Dvārakā
54. KAPITOLA: Krišna poráží všechny prince a odváží si Rukminí do Dváraky
CHAPTER 55: Pradyumna Born to Kṛṣṇa and Rukmiṇī
55. KAPITOLA: Pradjumna, syn Krišny a Rukminí
CHAPTER 56: The Story of the Syamantaka Jewel
56. KAPITOLA: Příběh o drahokamu Sjamantaka
CHAPTER 57: The Killing of Satrājit and Śatadhanvā
57. KAPITOLA: Zabití Satrádžita a Šatadhanvy
CHAPTER 58: Five Queens Married by Kṛṣṇa
58. KAPITOLA: Krišna se žení s pěti královnami
CHAPTER 59: The Deliverance of the Demon Bhaumāsura
59. KAPITOLA: Osvobození démona Bhaumásury
CHAPTER 60: Talks Between Kṛṣṇa and Rukmiṇī
60. KAPITOLA: Krišnův rozhovor s Rukminí
CHAPTER 61: The Genealogy of the Family of Kṛṣṇa
61. KAPITOLA: Popis Krišnovy rodiny
CHAPTER 62: The Meeting of Ūṣā and Aniruddha
62. KAPITOLA: Setkání Úši a Aniruddhy
CHAPTER 63: Lord Kṛṣṇa Fights with Bāṇāsura
63. KAPITOLA: Pán Krišna bojuje s Bánásurou
CHAPTER 64: The Story of King Nṛga
64. KAPITOLA: Příběh o králi Nrigovi
CHAPTER 65: Lord Balarāma Visits Vṛndāvana
65. KAPITOLA: Pán Balaráma navštěvuje Vrindávan
CHAPTER 66: The Deliverance of Pauṇḍraka and the King of Kāśī
66. KAPITOLA: Osvobození Paundraky a krále Káší
CHAPTER 67: The Deliverance of Dvivida Gorilla
67. KAPITOLA: Osvobození gorily Dvividy
CHAPTER 68: The Marriage of Sāmba
68. KAPITOLA: Sámbova svatba
CHAPTER 69: The Great Sage Nārada Visits the Different Homes of Lord Kṛṣṇa
69. KAPITOLA: Velký mudrc Nárada navštěvuje různé domovy Pána Krišny
CHAPTER 70: Lord Kṛṣṇa’s Daily Activities
70. KAPITOLA: Krišnovy denní činnosti
CHAPTER 71: Lord Kṛṣṇa in Indraprastha City
71. KAPITOLA: Pán Krišna v Indraprastě
CHAPTER 72: The Liberation of King Jarāsandha
72. KAPITOLA: Osvobození krále Džarásandhy
CHAPTER 73: Lord Kṛṣṇa Returns to the City of Hastināpura
73. KAPITOLA: Pán Krišna se vrací do Hastinápuru
CHAPTER 74: The Deliverance of Śiśupāla
74. KAPITOLA: Osvobození Šišupály
CHAPTER 75: Why Duryodhana Felt Insulted at the End of the Rājasūya Sacrifice
75. KAPITOLA: Proč se Durjódhana cítil na konci oběti Rádžasúji uražen
CHAPTER 76: The Battle Between Śālva and Members of the Yadu Dynasty
76. KAPITOLA: Bitva mezi Šálvou a členy jaduovské dynastie
CHAPTER 77: The Deliverance of Śālva
77. KAPITOLA: Osvobození Šálvy
CHAPTER 78: The Killing of Dantavakra, Vidūratha and Romaharṣaṇa
78. KAPITOLA: Zabití Dantavakry, Vidúrathy a Rómaharšany
CHAPTER 79: The Liberation of Balvala, and Lord Balarāma’s Touring the Sacred Places
79. KAPITOLA: Osvobození Balvaly a Balarámova pouť na posvátná místa
CHAPTER 80: The Meeting of Lord Kṛṣṇa with Sudāmā Brāhmaṇa
80. KAPITOLA: Setkání Pána Krišny s bráhmanou Sudámou
CHAPTER 81: The Brāhmaṇa Sudāmā Blessed by Lord Kṛṣṇa
81. KAPITOLA: Bráhmana Sudámá dostává od Krišny požehnání
CHAPTER 82: Lord Kṛṣṇa and Balarāma Meet the Inhabitants of Vṛndāvana
82. KAPITOLA: Pán Krišna a Balaráma se setkávají s obyvateli Vrindávanu
CHAPTER 83: Draupadī Meets the Queens of Kṛṣṇa
83. KAPITOLA: Setkání Draupadí s Krišnovými královnami
CHAPTER 84: Sacrificial Ceremonies Performed by Vasudeva
84. KAPITOLA: Vasudévovy obětní obřady
CHAPTER 85: Spiritual Instruction for Vasudeva, and the Return of the Six Dead Sons of Devakī by Lord Kṛṣṇa
85. KAPITOLA: Krišnovy duchovní pokyny Vasudévovi a navrácení šesti mrtvých synů Dévakí
CHAPTER 86: The Kidnapping of Subhadrā, and Lord Kṛṣṇa’s Visiting Śrutadeva and Bahulāśva
86. KAPITOLA: Únos Subhadry a Krišnova návštěva Šrutadévy a Bahulášvy
CHAPTER 87: Prayers by the Personified Vedas
87. KAPITOLA: Modlitby zosobněných Véd
CHAPTER 88: The Deliverance of Lord Śiva
88. KAPITOLA: Vysvobození Pána Šivy
CHAPTER 89: The Superexcellent Power of Kṛṣṇa
89. KAPITOLA: Krišnova výjimečná moc
CHAPTER 90: Summary Description of Lord Kṛṣṇa’s Pastimes
90. KAPITOLA: Souhrnný popis Krišnových zábav