Skip to main content

CHAPTER 44

РОЗДІЛ СОРОК ЧЕТВЕРТИЙ

The Killing of Kaṁsa

Смерть Камси

After Kaṁsa’s wrestlers expressed their determination, the Supreme Personality of Godhead, the killer of Madhu, confronted Cāṇūra, and Lord Balarāma, the son of Rohiṇī, confronted Muṣṭika. Kṛṣṇa and Cāṇūra and then Balarāma and Muṣṭika locked themselves hand to hand, leg to leg, and each began to press against the other with a view to coming out victorious. They joined palm to palm, calf to calf, head to head, chest to chest and began to strike each other. The fighting increased as they pushed each other from one place to another. One captured the other and threw him down on the ground, and another rushed from the back to the front of another and tried to overcome him with a hold. The fighting increased step by step. There was picking up, dragging and pushing, and then the legs and hands were locked together. All the arts of wrestling were perfectly exhibited by the parties as each tried his best to defeat his opponent.

Камсині борці виказали свою рішучість, і тоді Верховний Бог-Особа, що вбив Мадгу, став проти Чанури, а Баларама, син Рохіні — проти Муштіки. Крішна з Чанурою, а Баларама з Муштікою зчепилися руками й ногами і взялися тиснути один на одного, кожен прагнучи перемогти. Вони зійшлися — долоня до долоні, литка до литки, голова до голови, груди до грудей — і почали сипати ударами. Бійці намагалися звалити один одного, перебіг бою загострювався. Один хапав другого й кидав ним об землю, тоді на другого зі спини навалювався перший, намагаючись взяти суперника в лещата і притиснути до землі. Боротьба ставала щохвилини напруженішою. Суперники піднімали, смикали й штовхали одне одного, знов зчіплювались руками й ногами. Обидві сторони показували високий клас, кожен робив усе можливе, щоб перемогти супротивника.

But the audience in the wrestling arena was not very much satisfied because the combatants did not appear to be equally matched. They considered Kṛṣṇa and Balarāma to be mere boys before Cāṇūra and Muṣṭika, who were the strongest wrestlers, as solid as stone. Being compassionate and favoring Kṛṣṇa and Balarāma, the many ladies in the audience began to talk as follows: “Dear friends, there is injustice here.” Another said, “Even in front of the king this wrestling is going on between incompatible sides.” The ladies had lost their sense of enjoyment. They could not encourage the fighting between the strong and the weak. “Muṣṭika and Cāṇūra are just like thunderbolts, as strong as great mountains, and Kṛṣṇa and Balarāma are two delicate boys of very tender age. The principle of justice has already left this assembly. Persons who are aware of the civilized principles of justice will not remain to watch this unfair match. Those taking part in watching this wrestling match are not very much enlightened; therefore whether they speak or remain silent, they are being subjected to the reactions of sinful activities.”

А проте публіка на борецькому майдані не була задоволена, адже на позір борці не були рівні. Глядачі вважали, що проти таких борців, як Чанура й Муштіка (а то були кремезні, тверді наче камінь чоловіки), Крішна й Баларама — хлоп’ята, та й годі. Глядачі співчували Крішні й Баларамі та вболівали за Них, і багато зняло голос: «Друзі, це неспаведливо!» Дехто казав: «І цар дивиться на цей нерівний бій!» Глядачі геть втратили смак до бою. Та й кому б сподобалось, що змагаються сильні зі слабкими.

— Муштіка й Чанура наче блискавиці, а сильні, як великі гори. Крішна ж з Баларамою — тендітні хлоп’ята, зовсім юні. Очевидно, справедливість покинула це зібрання. Хто розуміється на засадах справедливости, що гідна цивілізованих людей, дивитися на це нечесне змагання не лишиться. Учасникам таких змагань очевидно бракує світлого розуму, а тому, мовчать вони чи говорять, однаково набираються гріха.

“But my dear friends,” another lady in the assembly spoke out, “just look at the face of Kṛṣṇa. There are drops of perspiration on His face from chasing His enemy, and His face appears like a lotus flower with drops of water.”

— Любі подруги, — сказала ще одна жінка, — подивіться-но на Крішнине обличчя. Він змагається з ворогом, і від того обличчя Його зросив піт, і вид Його тепер скидається на лотос з крапельками роси.

Another lady said, “Don’t you see how the face of Lord Balarāma has turned especially beautiful? There is a reddish hue on His white face because He is engaged in a strenuous wrestling match with Muṣṭika.”

Інша підтримала її:
— А помічаєте, якою чудесної краси сповнилося Баларамине обличчя? Від напруги в боротьбі з Муштікою щоки Йому розчервонілися.

Another lady in the assembly addressed her friend, “Dear friend, just imagine how fortunate is the land of Vṛndāvana, where the Supreme Personality of Godhead Himself is present, always decorated with flower garlands and engaged in tending cows along with His brother, Lord Balarāma. He is always accompanied by His cowherd boyfriends, and He plays His transcendental flute. The residents of Vṛndāvana are fortunate to be able to constantly see the lotus feet of Kṛṣṇa and Balarāma, which are worshiped by great demigods like Lord Śiva and by the goddess of fortune. We cannot estimate how many pious activities were executed by the damsels of Vrajabhūmi so that they were able to enjoy the Supreme Personality of Godhead by looking upon the unparalleled beauty of His transcendental body. The beauty of the Lord is beyond compare. No one is higher than or equal to Him in beauty of complexion or bodily luster. Kṛṣṇa and Balarāma are the reservoir of all kinds of opulence – namely wealth, strength, beauty, fame, knowledge and renunciation. The gopīs are so fortunate that they can see and think of Kṛṣṇa twenty-four hours a day, beginning from their milking the cows or husking the paddy or churning the butter in the morning. While engaged in cleaning their houses and washing their floors, they are always absorbed in thought of Kṛṣṇa.”

Перемовлялися між собою й інші присутні жінки:

— Любі подружки, лише уявіть, яка щасна ця земля Вріндавани — Сам Верховний Бог-Особа, що завжди прикрашений квітковою ґірляндою, разом зі Своїм старшим братом Господом Баларамою випасає там корови. З ним завжди Його друзі-пастушки, Він грає на Своїй трансцендентній флейті. Жителі Вріндавани справжні щасливці, бо повсякчас бачать лотосові стопи Крішни й Баларами, що їм поклоняються великі півбоги, як-от Господь Шіва, Господь Брахма і богиня процвітання. Годі навіть сподіватися злічити, скільки побожних вчинків зробили дівчата Враджабгумі, що отримали змогу насолоджуватися Верховним Богом-Особою й споглядати Його трансцендентне тіло, Його незрівнянну вроду. Красі Господа рівних немає. Немає ні вищого за Нього, ні рівного Йому — ні вродою, ні осяйністю чи кольором тіла. Крішна й Баларама — джерело всіх щедрот: багатства, сили, краси, слави, знання та зречення. Ґопі щасливі бачити Крішну й думати за Нього день і ніч — чи доять корови, чи шеретують рис, чи збивають вранці масло. Прибирають вони в хаті чи миють підлогу, а весь час не сходять з думки за Крішну.

The gopīs give a perfect example of how one can execute Kṛṣṇa consciousness even while performing various types of material engagements. By constantly being absorbed in the thought of Kṛṣṇa, one cannot be affected by the contamination of material activities. The gopīs, therefore, are perfectly in trance, samādhi, the highest perfectional stage of mystic power. In the Bhagavad-gītā, it is confirmed that one who is constantly thinking of Kṛṣṇa is a first-class yogī among all kinds of yogīs. “My dear friends,” one lady told another, “we must accept the activities of the gopīs to be the highest form of piety; otherwise, how could they have achieved the opportunity of seeing Kṛṣṇa both morning and evening – in the morning when He goes to the pasturing ground with His cows and cowherd boyfriends, and in the evening when He returns with them, playing on His flute and smiling very brilliantly?”

Ґопі — то добрий приклад того, як можна бути свідомому Крішни навіть серед різноманітних матеріальних справ. І того, хто думає за Крішну повсякчас, матеріальна діяльність не занечищує. Отже, ґопі повністю поринули в транс (самадгі), і то є найвищий рівень містичної досконалости. «Бгаґавад-ґіта» стверджує, що той, хто постійно думає про Крішну, є найвищий з усіх йоґів.

— Люба подружко, — звернулася одна жінка до іншої, — мусимо визнати: те, що роблять ґопі — вершина доброчестя. Інакше чи дістали б вони змогу бачити Крішну і вранці, як Він з друзями-пастушками веде корови на вигін, і ввечері, як усі повертаються додому? Вони часто бачать Його осяйний усміх і чують, як Він грає на флейті.

When Lord Kṛṣṇa, the Supersoul of every living being, understood that the ladies in the assembly were anxious for Him, He decided not to continue wrestling but to kill the wrestlers immediately. The parents of Kṛṣṇa and Balarāma, namely Nanda Mahārāja, Yaśodā, Vasudeva and Devakī, were also very anxious because they did not know the unlimited strength of their children. Lord Balarāma was fighting with the wrestler Muṣṭika in the same way that Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, was fighting and wrestling with Cāṇūra. Lord Kṛṣṇa appeared to be cruel to Cāṇūra, and He immediately struck him thrice with His fist. The great wrestler was jolted, to the astonishment of the audience. Cāṇūra then took his last chance and attacked Kṛṣṇa, just as one hawk swoops upon another. Folding his two hands, he began to strike the chest of Kṛṣṇa, but Lord Kṛṣṇa was not even slightly disturbed, any more than an elephant is when hit by a flower garland. Kṛṣṇa quickly caught the two hands of Cāṇūra and began to wheel him around, and simply by this centrifugal action, Cāṇūra lost his life. Kṛṣṇa then threw him to the ground. Cāṇūra fell just like the flag of Indra, and all his nicely fashioned ornaments were scattered hither and thither.

Крішна, Верховний Бог-Особа, зрозумів, що жінки в зібранні дуже бояться за Його життя, і тому вирішив далі не битися, а вбити борців негайно. Не знаючи безмежної сили своїх дітей, були дуже занепокоєні й батьки Крішни й Баларами — Нанда Махараджа, Яшода, Васудева й Девакі. Господь Баларама бився з борцем Муштікою, і так само Крішна бився і боровся з Чанурою. Нарешті, здалося, Господу Крішні увірвався терпець, і Він тричі різко вдарив Чануру кулаком. На загальний подив, великий борець похитнувся. Тоді Чанура зібрав рештки сили й кинувся на Крішну, наче яструб на іншого яструба. Він зціпив руки і почав бити Крішну в груди, але Господа Крішну це анітрохи не стурбувало — ніби то слона били ґірляндою з квітів. Крішна спритно вхопив Чануру за руки й почав розкручувати його навколо Себе, і через саме це крутіння Чанура випустив дух, а вже тоді Крішна кинув його на землю. Чанура впав наче прапор Індри, і всі його прикраси розсипалися довкола.

Muṣṭika also struck Balarāma, and Balarāma returned the stroke with great force. Muṣṭika began to tremble and vomit blood. Distressed, he gave up his vital force and fell down just as a tree falls down in a hurricane.

Муштіка теж вдарив Балараму, а Баларама відповів могутнім ударом. Муштіка цілий затрусився й почав блювати кров’ю. Переможений, він випустив дух і повалився на землю, наче дерево від ураґану.

After the two wrestlers were killed, a wrestler named Kūṭa came forward. Lord Balarāma immediately caught him in His left hand and killed him nonchalantly. A wrestler of the name Śala came forward, and Kṛṣṇa immediately cracked his head with a kick. A wrestler named Tośala came forward and was killed in the same way. Thus all the great wrestlers were killed by Kṛṣṇa and Balarāma, and the remaining wrestlers fled from the assembly out of fear for their lives. All the cowherd boyfriends of Kṛṣṇa and Balarāma approached Them and congratulated Them with great pleasure. While trumpets resounded and drums were beaten, the leg bells on the feet of Kṛṣṇa and Balarāma tinkled.

Коли було покінчено з тими двома борцями, наперед вийшов третій, Кута. Господь Баларама одразу вхопив його лівою рукою і завиграшки вбив його. Тоді вийшов борець Шала. Крішна зараз вдарив його ногою і проломив йому голову. Так само був убитий і борець Тошала. Крішна й Баларама повбивали всіх великих борців, а ті, хто лишилися, втікли з кону, рятуючи своє життя. Пастушки були невимовно раді, вони підійшли до Крішни й Баларами поздоровити Їх. Вони гомоніли між собою за Їхню перемогу, били барабани, на ногах Крішни й Баларами подзенькували дзвіночки.

All the people gathered there began to clap in great ecstasy, and no one could estimate the bounds of their pleasure. The brāhmaṇas present began to praise Kṛṣṇa and Balarāma ecstatically. Only Kaṁsa was morose; he neither clapped nor offered benediction to Kṛṣṇa. Kaṁsa resented that the trumpets and drums should be played for Kṛṣṇa’s victory, and he was very sorry that the wrestlers had been killed and had fled the assembly. He therefore immediately ordered the band to stop playing and addressed his men as follows: “I order that these two sons of Vasudeva be immediately driven out of Mathurā. The cowherd boys who have come with Them should be plundered and all their riches taken away. Nanda Mahārāja should immediately be arrested and killed for his cunning behavior, and that rascal Vasudeva should also be killed without delay. Also my father, Ugrasena, who has always supported my enemies against my will, should be killed.”

Люди зібралися навколо і в екстазі стали плескати в долоні, і не було меж загальній радості. Присутні брахмани у великім захваті підносили хвалу Крішні й Баларамі. Лише Камса був похмурий, він не дарував Крішну ні оплесками, ані благословенням. Камса був обурений, що били в барабани на славу Крішні, він дуже шкодував за вбитими борцями і сердився на тих, що повтікали. Тому він наказав негайно припинити барабанний бій й звернувся до своїх поплічників:

— Наказую негайно прогнати цих двох Васудевиних синів з Матгури, а в пастухів, які прийшли з Ними, повідбирати все майно. Нанду Махараджу негайно схопити за лукавство і вбити, негідника Васудеву також. Не баріться! І ще ідіть вбийте мого батька Уґрасену — він завжди тримав бік моїх ворогів.

When Kaṁsa spoke in this way, Lord Kṛṣṇa became very angry with him, and within a second He jumped onto the high dais of King Kaṁsa. Kaṁsa was prepared for Kṛṣṇa’s attack, for he knew from the beginning that Kṛṣṇa was to be the supreme cause of his death. Kaṁsa immediately unsheathed his sword and prepared to answer the challenge of Kṛṣṇa with sword and shield. As Kaṁsa wielded his sword up and down, hither and thither, Lord Kṛṣṇa, the supreme powerful Lord, caught hold of him with great force. The Supreme Personality of Godhead, who is the shelter of the complete creation and from whose lotus navel the whole creation is manifested, immediately knocked the crown from the head of Kaṁsa and grabbed his long hair in His hand. He then dragged Kaṁsa from his seat to the wrestling dais and threw him down. Then Kṛṣṇa at once straddled his chest and began to strike him over and over again. Simply from the strokes of Kṛṣṇa’s fist, Kaṁsa lost his vital force.

Почувши Камсину мову, Господь Крішна закипів гнівом і, перескочивши через охоронців, за мить був біля царя. Камса був готовий до Крішниного нападу, бо від самого початку знав, що Крішна — це остаточна причина його смерти. Він вихопив меча з піхов і підняв щит, готуючись відповісти на Крішнин виклик. Камса вимахував і крутив мечем на всі боки, але Господь Крішна, верховний всемогутній Господь, міцно вхопив Камсу. Верховний Бог-Особа, притулок усього творіння, що проявляється з Його лотосового пупа, ударом збив з Камсиної голови корону, вхопив його за довге волосся, стягнув з трону і кинув на борецький поміст. Він сів Камсі на груди і почав стусати його ще і ще. Від самих тих стусанів життєва сила залишила Камсу.

To assure His parents that Kaṁsa was dead, Lord Kṛṣṇa dragged him just as a lion drags an elephant after killing it. When people saw this, there was a great roaring sound from all sides as some spectators expressed their jubilation and others cried in lamentation. From the day Kaṁsa had heard he would be killed by the eighth son of Devakī, he was always thinking of Kṛṣṇa with His wheel in hand, and because he was very much afraid of his death, he was thinking of Kṛṣṇa in that form twenty-four hours a day, without stopping – even while eating, while walking and while breathing – and naturally he got the blessing of liberation. In the Bhagavad-gītā it is stated, sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ: a person gets his next life according to the thoughts in which he is always absorbed. Kaṁsa was thinking of Kṛṣṇa with His wheel, which means Nārāyaṇa, who holds a wheel, conch shell, lotus flower and club.

Щоб батьки перепевнились у Камсиній смерті, Господь Крішна поволік його по землі наче лев, який тягне щойно забитого слона. Коли люди побачили таке, зчинився великий галас. Хтось з глядачів радів, хтось побивався. Від самого дня, як Камса почув, що його вб’є восьмий син Девакі, з думки йому не йшов Крішна з диском у руці. Камса так боявся смерти, що цей образ Крішни не полишав його день і ніч. Камса думав за Крішну безнастанно — коли їв, гуляв, навіть коли робив віддих. Тому природним чином він отримав благословення й звільнився. В «Бгаґавад-ґіті» сказано: сада̄ тад-бга̄ва-бга̄вітах̣ — наступне життя людина отримує відповідно до того, про що постійно думає. Камса думав про Крішну з Його диском, тобто за Нараяну, який тримає диск, мушлю, лотос і булаву.

According to the opinion of authorities, Kaṁsa attained sārūpya-mukti after death; that is to say, he attained the same form as Nārāyaṇa (Viṣṇu). On the Vaikuṇṭha planets all the inhabitants have the same bodily features as Nārāyaṇa. After his death, Kaṁsa attained liberation and was promoted to Vaikuṇṭhaloka. From this instance we can understand that even a person who thinks of the Supreme Personality of Godhead as an enemy gets liberation or a place in a Vaikuṇṭha planet, so what to speak of the pure devotees, who are always absorbed in favorable thoughts of Kṛṣṇa? Even an enemy killed by Kṛṣṇa gets liberation and is placed in the impersonal brahma-jyotir. Since the Supreme Personality of Godhead is all-good, anyone thinking of Him, either as an enemy or as a friend, gets liberation. But the liberation of the devotee and the liberation of the enemy are not the same. The enemy generally gets the liberation of sāyujya, and sometimes he gets sārūpya liberation.

На думку авторитетів, після смерти Камса досяг саруп’я-мукті, тобто отримав тіло як у Нараяни (Вішну). Жителі планет Вайкунтг мають таке саме тіло, як Нараяна. Після смерти Камса дістав звільнення й піднісся на Вайкунтгалоку. З цього випливає, що звільнення, або місця на планетах Вайкунтги, досягає навіть той, хто думає за Верховного Бога-Особу як за ворога, годі й казати тоді за чистого відданого, що завжди думає про Крішну з любов’ю. Звільнюється й опиняється в безособистісному брахмаджйоті навіть Крішнин ворог, якого вбиває Крішна. Верховний Бог-Особа добрий до всіх, і тому кожний, хто думає про Нього — як про ворога чи як про друга, — отримує звільнення. Але звільнення відданого й звільнення ворога не одне й те саме. Ворог здебільшого отримує звільнення саюдж’я, подеколи саруп’я.

Kaṁsa had eight brothers, headed by Kaṅka, all of them younger than he, and when they learned that their elder brother had been killed, they combined together and rushed toward Kṛṣṇa in great anger to kill Him. Kaṁsa and his brothers were all Kṛṣṇa’s maternal uncles, brothers of Kṛṣṇa’s mother, Devakī. When Kṛṣṇa killed Kaṁsa He killed His maternal uncle, which is against the regulations of Vedic injunctions. Although Kṛṣṇa is independent of all Vedic injunctions, He violates the Vedic injunctions only in inevitable cases. Kaṁsa could not be killed by anyone but Kṛṣṇa; therefore Kṛṣṇa was obliged to kill him. But as far as Kaṁsa’s eight brothers were concerned, Balarāma took charge of killing them. Balarāma’s mother, Rohiṇī, although the wife of Vasudeva, was not the sister of Kaṁsa; therefore Balarāma took charge of killing all of Kaṁsa’s eight brothers. He immediately took up an available weapon (most probably the elephant’s tusk which He carried) and killed the eight brothers one after another, just as a lion kills a flock of deer. Kṛṣṇa and Balarāma thus verified the statement that the Supreme Personality of Godhead appears in order to give protection to the pious and to kill the impious demons, who are always enemies of the demigods.

Камса мав восьмеро молодших братів з Канкою на чолі. Дізнавшись, що старшого брата вбито, вони зібралися і гуртом люто кинулися на Крішну, щоб убити Його. Камса й всі його брати були дядьки Крішни з материного боку, брати Крішниної матері Девакі. Крішна вбив Камсу, Свого дядька, а це вчинок проти реґулівних ведичних засад. Крішна не залежить від ведичних правил, але порушує їх тільки коли цього ніяк не уникнути. Камси не міг вбити ніхто, тільки Крішна. Отже, Крішна мусив його вбити. А тих вісім Камсиних братів узявся вбити Баларама. Баларамина мати, Рохіні, хоча й Васудевина дружина, сестрою Камсі не доводилась, тому Камсиних братів взявся вбити Баларама. Він вхопив першу-ліпшу зброю (найшвидше, то був бивень слона, що Він його мав при Собі) й вбив одного по однім усіх восьмеро братів, як лев зарізає стадо оленів. Так Крішна й Баларама підтвердили, що Верховний Бог-Особа приходить захистити побожних людей і вбити нечестивих демонів, вічних ворогів півбогів.

The demigods from the higher planetary systems showered flowers, congratulating Kṛṣṇa and Balarāma. Among the demigods were powerful personalities like Lord Brahmā and Lord Śiva, and all joined together in showing their jubilation over Kaṁsa’s death. There were beating of drums and showering of flowers from the heavenly planets, and the wives of the demigods danced in ecstasy.

Півбоги з вищих планет почали сипати долі квіти, вітаючи Крішну й Балараму. Серед півбогів були такі могутні особи, як Господь Брахма й Господь Шіва, всі вони зібралися виказати велику радість з приводу Камсиної смерти. Гули барабани, з вищих планет сипалися квіти, а дружини півбогів у захваті танцювали.

The wives of Kaṁsa and his eight brothers were aggrieved at the sudden death of their husbands, and all of them struck their foreheads and shed torrents of tears. Crying loudly and embracing the bodies of their husbands, which lay on the wrestling dais, the wives of Kaṁsa and his brothers lamented, addressing the dead bodies: “Our dear husbands, you are so kind and are the protectors of your dependents. Now, after your death, we are also dead, along with your homes and children. We no longer look auspicious. On account of your death, the auspicious functions to take place, such as the sacrifice of the bow, have all been spoiled. Our dear husbands, you treated persons ill who were faultless, and as a result you have been killed. This is inevitable because a person who torments an innocent person must be punished by the laws of nature. We know that Lord Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead. He is the supreme master and supreme enjoyer of everything; therefore, one who neglects His authority can never be happy, and ultimately, as you have, he meets death.”

Дружини Камси й восьми його братів тужили за своїми чоловіками, що загинули. Всі вони сильно побивалися і плакали без упину. Обіймаючи мертві тіла своїх чоловіків, вони голосили й зверталися до них:

— Наші добрі, любі чоловіки, наш єдиний захист! Ви загинули — і ми, доми наші й діти всі вже мертві. Згасло світло в наших очах. Ваша смерть осквернила велике свято офірування лука. Кохані наші, ви переслідували безгрішних людей і внаслідок того загинули самі. Цього було не уникнути, адже тих, що мучать неповинних, закони природи обов’язково скарають. Ми знаємо, що Крішна — Верховний Бог-Особа. Він — духовний вчитель кожного, Він верховний, що насолоджується. Отже той, хто нехтує Його авторитет, не буде знати щастя і кінець кінцем мусить загинути.

Since Kṛṣṇa was kind and affectionate to His aunts, He solaced them as far as possible. The ritualistic ceremonies performed after death were then conducted under the personal supervision of Kṛṣṇa because He happened to be the nephew of all the dead princes. After finishing this business, Kṛṣṇa and Balarāma immediately released Their father and mother, Vasudeva and Devakī, who had been imprisoned by Kaṁsa. Kṛṣṇa and Balarāma fell at Their parents’ feet and offered them prayers. Vasudeva and Devakī had suffered so much trouble from Kaṁsa because Kṛṣṇa was their son. Devakī and Vasudeva were fully conscious of Kṛṣṇa’s exalted position as the Supreme Personality of Godhead; therefore, although Kṛṣṇa touched their feet and offered them obeisances and prayers, they did not embrace Him but simply stood up to hear the Supreme Personality of Godhead. Although Kṛṣṇa was born as their son, Vasudeva and Devakī were always conscious of His position.

Крішна, ласкавий і ніжний, взявся втішати Своїх тіток. Як небіж покійних братів царя, Він Сам взявся наглядати за відправою посмертного обряду. А скінчивши з церемонією, Крішна й Баларама негайно звільнили Своїх батька й матір, Васудеву й Девакі, що їх був кинув за ґрати Камса. Крішна й Баларама впали Своїм батькам до ніг і піднесли їм молитви. Васудева й Девакі багато вистраждали через те, що Крішна був їхній син. Саме через Крішну Камса не давав їм спокійно жити. Девакі з Васудевою повністю усвідомлювали піднесене становище Крішни, й знали, що Він Верховний Бог-Особа, тому коли Він, вклонившись, торкнувся до їхніх стіп і підніс до них молитву, вони не обійняли Його, а просто стояли й слухали Всевишнього Господа. Крішна народився їхнім сином, а проте Васудева й Девакі завжди усвідомлювали Його становище.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the forty-fourth chapter of Kṛṣṇa, “The Killing of Kaṁsa.”

Так закінчується Бгактіведантів виклад сорок четвертого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Смерть Камси».