Skip to main content

CHAPTER 37

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ СЬОМИЙ

Killing the Keśī Demon and Vyomāsura

Крішна вбиває демонів Кеші та Вйомасуру

After being instructed by Kaṁsa, the demon Keśī assumed the form of a terrible horse. He entered the area of Vṛndāvana with the speed of the mind, his great mane flying and his hooves digging up the earth. He began to whinny and terrify the whole forest. Kṛṣṇa saw that the demon was terrifying all the residents of Vṛndāvana with his whinnying and his tail wheeling in the sky like a big cloud. Kṛṣṇa could understand that the horse was challenging Him to fight. The Lord accepted his challenge and stood before the Keśī demon, calling him to fight. The horse then ran toward Kṛṣṇa, making a horrible sound like a roaring lion, his jaws spread wide open as if to swallow the whole sky. Keśī rushed toward the Lord with great speed and tried to trample Him with his legs, which were strong, forceful and as hard as stone. Kṛṣṇa, however, immediately caught hold of his legs and thus baffled him. Kṛṣṇa was somewhat angry, and thus He began to whirl the horse around. After a few rounds, He contemptuously threw him a hundred yards away, just as Garuḍa throws a big snake. Thrown by Kṛṣṇa, the horse immediately passed out, but after a little while he regained consciousness and with great anger and force again rushed toward Kṛṣṇa with his mouth open. As soon as Keśī reached Him, Kṛṣṇa pushed His left arm within the horse’s mouth, and it looked as though a big snake had entered a hole in a field. The horse felt great pain because Kṛṣṇa's arm felt to him like a hot iron rod. Immediately his teeth fell out. Kṛṣṇa’s arm within the mouth of the horse at once began to expand, and Keśī’s throat choked up. As the great horse suffocated, perspiration appeared on his body, and he threw his legs hither and thither. As his last breath came, his eyeballs bulged in their sockets and he passed stool and urine simultaneously. Thus the vital force of his life expired. When the horse was dead, his mouth became loose, and Kṛṣṇa could extract His arm without difficulty. He did not feel any surprise that the Keśī demon was killed so easily, but the demigods in the sky were amazed, and out of their great appreciation they offered Kṛṣṇa greetings by showering flowers.

Діставши Камсин наказ, демон Кеші прибрав подоби жаского коня. Він ускочив у Вріндавану, риючи землю копитами. Його довга грива маяла на вітріч. Від іржання його зжахнувся світ. Крішна побачив, що Вріндаваною, наганяючи іржанням на всіх страх, бігає демон, задерши величезного, як хмара, хвоста. Крішна зрозумів, що Кеші викликає Його на бій. Господь прийняв виклик і з’явився перед демона. Крішна крикнув коню ставати до бою, і той кинувся на Нього, ревучи, наче лев. Кеші мчав на Крішну щодуху, щоб розтоптати Його дужими, міцними й твердими наче камінь копитами. Однак Крішна зараз цупко вхопив демона за ноги і зупинив. Дещо розгніваний, Крішна почав двома руками крутити коня навколо себе, а після кількох обертів Він відкинув демона за сотню кроків, як Ґаруда велику змію. Коли Крішна кинув огиря, той знепритомнів, але швидко очуняв і, несамовитий, чимдуж кинувся на Крішну знов, цього разу роззявивши пащу. Але щойно демон наблизився, Крішна застромив йому у рот Свою ліву руку. Демон відчув страшний біль: Крішнина рука пекла, наче розпечений на вогні прут, і в демона зразу повилітали зуби. Рука Крішни почала швидко збільшуватися і перекрила Кеші горло. Жеребець почав задихатися, тіло вкрилось потом, ноги сіпались; конаючи, він качався у власних випорожненнях і сечі, його очі вилізли з очниць, і нарешті життєва сила пішла з демона. Коли жеребець випустив дух, його рот розкрився, і Крішна легко добув назад Свою руку. Йому було зовсім не дивно, що вбити демона Кеші вдалось так легко, однак півбоги були вражені. З великою втіхою вітаючи звитяжного Крішну, вони осипали Його квітами.

After this incident, Nārada Muni, the greatest of all devotees, came to see Kṛṣṇa in a solitary place and began to talk with Him. “My dear Lord Kṛṣṇa,” he said, “You are the unlimited Supersoul, the supreme controller of all mystic powers, the Lord of the whole universe, the all-pervading Personality of Godhead. You are the resting place of the cosmic manifestation, the master of all the devotees and the Lord of everyone. My dear Lord, as the Supersoul of all living entities, You remain concealed within their hearts exactly as fire remains concealed in every piece of fuel. You are the witness of all the activities of the living entities, and You are the supreme controller within their hearts. You are self-sufficient; before the creation, You existed, and by Your energy You have created all the material elements. According to Your perfect plan, this material world is created by the interaction of the modes of nature, and by You it is maintained and annihilated. Although You are unaffected by all these activities, You are the supreme controller eternally. My dear Lord, You have advented Yourself on the surface of this earth just to kill all the so-called kings who are actually demons. These hobgoblins are cheating people in the dress of the princely order. You have advented Yourself to fulfill Your own statement that You come within this material world just to protect the principles of religion and annihilate unwanted miscreants. My dear Lord, I am therefore sure that the day after tomorrow I shall see demons like Cāṇūra, Muṣṭika and the other wrestlers and elephants, as well as Kaṁsa himself, killed by You. I shall see this with my own eyes. After this I shall be able to see the killing of other demons, like Śaṅkha, Yavana, Mura and Narakāsura. I shall also see how You take away the pārijāta flower from the kingdom of heaven and how You defeat the king of heaven himself.

Після того Нарада, великий відданий, прийшов до Крішни побачитись з Ним наодинці:

— Ти безмежна Наддуша, — сказав Нарада, — найвищий владика містичних сил, Господь усесвіту, всепроникаючий Бог-Особа. В Тобі перебуває все космічне проявлення, Ти — Господь Своїх відданих і пан над усіма. Любий Господи, Ти — Наддуша всіх живих істот. Ти містишся в серцях наче той вогонь, що захований у кожній трісочці. Ти — свідок учинків усіх живих істот і верховний повелитель в їхніх серцях. Ти самодостатній. Існуючи до творення, Ти Своєю енерґією створив увесь матеріальний всесвіт. Це за Твоїм досконалим накреслом ґуни матеріальної природи, взаємодіючи між собою, створили матеріальний світ, і підтримуєш і знищуєш його саме Ти. Ти — вічний верховний владика, і Твоя діяльність Тебе не зв’язує. Мій Господи, Ти прийшов на Землю убити так званих царів, які насправді є демони. Ці перевертні-монархи обманюють людей. Ти зійшов здійснити, що обіцяв: захистити релігійні засади й знищити негідників. Тому я впевнений, мій Господи, що вже післязавтра побачу, як демони Чанура, Муштіка, решта борці й слони, і навіть сам Камса загинуть від Твоєї руки. Я побачу це на власні очі. А потім сподіваюся побачити, як Ти вб’єш інших демонів — Шанкгу, Явану, Муру й Наракасуру. І ще побачу, як Ти забереш з небесного царства квітку паріджату і завдаш поразки самому цареві небес.

“My dear Lord,” Nārada Muni continued, “I shall then be able to see how You marry princesses, the daughters of chivalrous kings, by paying the price of kṣatriya strength.” (Whenever a kṣatriya wants to marry a very beautiful and qualified daughter of a great king, he must fight his competitors and emerge victorious. Then he is given the hand of the princess in charity.)

Любий Господи, — вів далі Нарада Муні, — я побачу, як завдяки кшатрійській силі Ти звитяжно здобудеш Собі у подружжя царівен, дівчат лицарського роду.

Якщо кшатрія прагне одружитися з донькою великого царя, яка є вродлива й володіє усіма чеснотами, він мусить завоювати її в бою з суперниками, і винагородою йому рука царівни.

“I shall also see how You save King Nṛga from a hellish condition,” said Nārada Muni. “This You shall enact in Dvārakā. I shall also be able to see how You get Your wife and the Syamantaka jewel and how You save the son of a brāhmaṇa from death after he has already been transferred to another planet. After this, I will be able to see You kill the Pauṇḍraka demon and burn to ashes the kingdom of Kāśī. I will see how You kill the king of Cedi and Dantavakra during the great sacrifice of Mahārāja Yudhiṣṭhira. Besides all this, it will be possible for me to see many other chivalrous activities while You remain in Dvārakā. And all these activities performed by Your Grace will be sung by great poets throughout the world. At the Battle of Kurukṣetra You will take part as the chariot driver of Your friend Arjuna, and as the invincible death incarnation, eternal time, You will vanquish all belligerents assembled there. I shall see a large number of military forces killed on that battlefield. My Lord, let me offer my respectful obeisances unto Your lotus feet. You are situated completely in the transcendental position, in perfect knowledge and bliss. You are complete in fulfilling all Your desires. By exhibiting Your internal potency, You have set up the influence of māyā. Your unlimited potency cannot even be measured by anyone. My dear Lord, You are the supreme controller. You are under Your own internal potency, and it is simply vain to think that You are dependent on any of Your creations.

— І ще я побачу, як Ти вирятуєш з пекельних умов царя Нріґу, — сказав Нарада Муні. — Тоді Ти вже житимеш у Двараці. Я також стану свідком того, як Ти отримаєш дружину з каменем С’ямантакою на додачу і як повернеш брахмані сина, що на той час, померши, вже піде на іншу планету. Потім Ти вб’єш демона Паундраку й пустиш з вогнем царство Каші. Я матиму змогу бачити й те, як у великій битві, змагаючись на боці Махараджі Юдгіштгіри, Ти вб’єш царя Чеді й Дантавакру, і ще багато інших Твоїх звитяжних подвигів за Твого царювання у Двараці. Діяння, що їх Ти явиш зі Своєї ласки, оспівуватимуть усі поети всіх часів. У битві на Курукшетрі Ти візьмеш участь як колісничий Арджуни і, наче втілення нездоланної смерти — вічний час, знищиш усіх воїнів, що зберуться там. Я побачу, як на цьому полі битви загине велика кількість військових сил. Мій Господи, я шанобливо вклоняюся до Твоїх лотосових стіп. Твоє становище цілком трансцендентне, Ти перебуваєш у довершеному знанні й блаженстві. Повний Сам у Собі, Ти поза будь-якими жаданнями. Появляючи Свою внутрішню енерґію, Ти Сам покладаєш усе впливові майі. Жодному не виміряти Твоїх необмежених енерґій. Любий Господи, Ти верховний владика. Ти дієш у Своїй внутрішній енерґії, і вважати Тебе залежним від будь-кого з Твоїх створінь вкрай немудро.

“You have taken birth in the Yadu dynasty, or the Vṛṣṇi dynasty. Your advent on the surface of the earth in Your original form of eternal blissful knowledge is Your own pastime. You are not dependent on anything but Yourself; therefore I offer my respectful obeisances unto Your lotus feet.” After offering his respectful obeisances to Lord Kṛṣṇa, Nārada Muni took permission and left.

Ти народився в династії Яду, або Врішні. Те, що Ти з’явився на Землі в Своїй первинній формі вічного блаженного знання — Твоя розвага. Ти залежиш тільки від Себе Самого. Тому я шанобливо вклоняюся Твоїм лотосовим стопам.

Нарада Муні прагнув загострити увагу на повній незалежності Крішни. Коли Крішна з’являється в родині Яду або товаришує з Арджуною, Він діє не через бажання насолоджуватися плодами. Це все — Його розваги, і всі вони для Нього просто гра, проте для нас вони реальні й сповнені найглибшого смислу.

Nārada Muni wanted to impress upon people in general that Kṛṣṇa is fully independent. His activities, such as His appearance in the family of Yadu or His friendship with Arjuna, do not necessarily oblige Him to act to enjoy their results. They are all pastimes, and for Him they are all play. But for us they are actual, tangible facts.

Віддавши Господеві Крішні шанобливі поклони, Нарада Муні з Крішниного дозволу залишив Його.

After He had killed the Keśī demon, Kṛṣṇa returned to tending the cows with His friends in the forest as though nothing had happened. Thus Kṛṣṇa is eternally engaged in His transcendental activities in Vṛndāvana with His friends, the cowherd boys and gopīs, but sometimes He exhibits the extraordinary prowess of the Supreme Personality of Godhead by killing different types of demons.

А Крішна, вбивши демона Кеші, повернувся до Своїх друзів пасти корови в лісі, наче нічого не сталося. Крішна постійно заглиблений у Свої трансцендентні розваги з друзями-пастушками й ґопі у Вріндавані, але іноді, вбиваючи всіляких демонів, Він появляє могутність Верховного Бога-Особи.

Later that morning, Kṛṣṇa went to play with His cowherd boyfriends on the top of Govardhana Hill. They were imitating the play of thieves and police. Some of the boys became police constables, and some became thieves, and some took the role of lambs. While they were thus enjoying their childhood pastimes, a demon known by the name of Vyomāsura, “the demon who flies in the sky,” appeared on the scene. He was the son of another great demon, named Maya. These demons can perform wonderful magic. Vyomāsura took the part of a cowherd boy playing as a thief and stole many boys who were playing the parts of lambs. One after another he took away almost all the boys and put them in the caves of the mountain and sealed the mouths of the caves with stones. Kṛṣṇa could understand the trick the demon was playing; therefore He caught hold of him exactly as a lion catches hold of a lamb. The demon tried to expand himself like a hill to escape arrest, but Kṛṣṇa did not allow him to get out of His clutches. He was immediately thrown to the ground with great force and killed, just as an animal is killed in the slaughterhouse. After killing the Vyoma demon, Lord Kṛṣṇa released all His friends from the caves of the mountain. He was then praised by His friends and by the demigods for these wonderful acts. He again returned to Vṛndāvana with His cows and friends.

Цього самого ранку Крішна з друзями пішов бавитися на пагорб Ґовардгану. Вони гуляли у козаки-розбійники. Дехто з хлоп’ят стали за козаків, інші — за розбійників, а ще дехто були за ягнята, яких мали вкрасти. Вони тішилися собі дитячими забавами, а тимчасом поблизу з’явився демон на ім’я Вйомасура, «той, хто літає у небі». Він доводився сином іншому великому демонові — Майі. Такі демони здатні показувати дивовижні магічні трюки. Вйомасура приєднався до хлоп’ят, що стали за розбійників, і вкрав багатьох дітей, які були в грі за ягнята. Він покрав одного по однім усіх хлоп’ят і позаносив їх у гірські печери, а входи привалив камінними брилами. Крішна, збагнувши підступи демона, схопив його, наче лев ягня. Демон спробував вивільнитися, вирісши до розмірів гори, але Крішна хватки не послабив. Він зі страшною силою кинув демоном об землю і одразу вбив його, наче тварину в різниці. Вбивши демона Вйому, Крішна визволив усіх Своїх друзів з гірських печер, і друзі разом з півбогами взялись підносити Йому хвалу за Його дивовижні вчинки. Разом з друзями й коровами Крішна повернувся назад до Вріндавани.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the thirty-seventh chapter of Kṛṣṇa, “Killing the Keśī Demon and Vyomāsura.”

Так закінчується Бгактіведантів виклад тридцять сьомого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Крішна вбиває демонів Кеші та Вйомасуру».