Skip to main content

Text 76

Text 76

Text

Verš

amṛtaliṅga-śiva dekhi’ vandana karila
saba śivālaye śaiva ‘vaiṣṇava’ ha-ila
amṛtaliṅga-śiva dekhi’ vandana karila
saba śivālaye śaiva ‘vaiṣṇava’ ha-ila

Synonyms

Synonyma

amṛta-liṅga-śiva — the Lord Śiva deity named Amṛta-liṅga; dekhi’ — seeing; vandana karila — offered obeisances; saba śiva-ālaye — in all the temples of Lord Śiva; śaiva — devotees of Lord Śiva; vaiṣṇava ha-ila — became devotees of Lord Kṛṣṇa.

amṛta-liṅga-śiva — božstvo Pána Śivy zvané Amṛta-linga; dekhi' — když viděl; vandana karila — poklonil se; saba śiva-ālaye — ve všech chrámech Pána Śivy; śaiva — oddaní Pána Śivy; vaiṣṇava haila — stali se oddanými Pána Kṛṣṇy.

Translation

Překlad

Seeing the Śiva deity named Amṛta-liṅga, Lord Caitanya Mahāprabhu offered His obeisances. Thus He visited all the temples of Lord Śiva and converted the devotees of Lord Śiva into Vaiṣṇavas.

Při návštěvě božstva Śivy zvaného Amṛta-liṅga se mu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu poklonil. Tak navštívil všechny chrámy Pána Śivy a z jeho oddaných udělal vaiṣṇavy.